Novosti u Sudskom registru

 

Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 25.rujna 2015 donio Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona trgovačkim društvima i Zakona o sudskom registru. Zakoni su objavljeni u „Narodnim novinama“ br.110/15 od 13.listopada 2015, a stupili su na snagu 1. studenog 2015.

Najveća novost do kojih je došlo izmjenama i dopunama navedenih zakona je napuštanje obveze objave podatka o upisu u registar, kao i podataka i priopćenja trgovačkih društava u „Narodnim novinama“ što se zamjenjuje objavom na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.  Nadalje, prema novim zakonskim rješenjima upisani podaci o fizičkim osobama postali su javno dostupni putem njihovog OIB-a kao informacija u elektroničkom obliku o subjektima upisa u kojima je fizička osoba bila upisana, u kojem razdoblju i u kojem svojstvu (osnivač,član,uprava, stečajni upravitelj i dr.) Poseban subjekt upisa postala je stečajna masa koja se prema novom rješenju iz st. 3 čl.6 Zakona o sudskom registru upisuje u registar kada je to propisano zakonom. Odredbom čl.438 Stečajnog zakona propisano je da stečajna masa mora imati svoj MBS i OIB, da se ispred imena ili naziv brisanog subjekta, dodaje da se radi o stečajnoj masi iza tog subjekta, dok se  njeno sjedište  upisuje  prema  adresi stečajnog upravitelja.

Upisi u registar objavljuju bez odgađanja na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar i smatraju se objavljen istekom dana objave upisa na internetskoj stranici.

Podatke i priopćenja čija se objava traži dostavljaju registarskom sudu osobe ovlaštene za zastupanje subjekta upisa na papiru i u elektroničkom obliku na mediju pogodnom za prijenos podataka kao čisti tekst UTF8 ili WINI 250 encoding. Prilikom podnošenja podneska kojim se sudskom registru dostavljaju podaci i priopćenja radi objave na internetskoj stranici na kojoj se nalazi registar subjekti upisa su dužni platiti sudsku pristojbu u iznosu od 100,00 kn sukladno Tar. br. 26 st. 5. Zakona o sudskim pristojbama (»Narodne novine«, br. 74/95., 57/96., 137/02., 125/11., 112/12.,157/13 i 110/15).

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima  izričito je propisano da se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar objavljuju :
- odluku o prestanku društva, ako takvu odluku donosi glavna skupština;
- poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine;
- nakanu sniženja temeljnog kapitala u društvima s ograničenom odgovornošću;
- odluku o prestanku društva s ograničenom odgovornošću;
- poziv članovima i vjerovnicima pripojenoga društva da u primjerenome roku, koji mora iznositi najmanje mjesec dana, prijave svoje zahtjeve,
- obavijest o tome da je plan podjele dostavljen sudskom registru

Trgovačka društva mogu na internetskoj stranici registra objavljivati i druge podatke ili priopćenja ako nađu da je takav način objave dovoljno brz i transparentan .

Vesna Buljan, sutkinja VTS RH 

Novosti

29.12.
2017.

Priopćenje za javnost predsjednika svih prvostupanjskih...

Radi objektivnog informiranja javnosti o načinu imenovanja stečajnih upravitelja predsjednici svih prvostupanjskih trgovačkih sudova...Više...

26.10.
2017.

Održano savjetovanje sudaca i sudskih savjetnika...

Visoki trgovački sud RH u suradnji s Pravosudnom akademijom, Europskom bankom za obnovu i razvoj i International Development Law...Više...

ARHIVA NOVOSTI
Anketa

Anketa za Vas

Anketa

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr