Obavijest o brisanjima subjekata upisa iz sudskog registra

 

Brisanje iz sudskog registra subjekata upisa (koji nemaju imovinu ili im je imovina neznatne vrijednosti, koji nisu predali i javno objavili GFI i onih koji se nisu uskladili sa propisima sa kojima su se trebali uskladiti) nakon stupanja na snagu odredaba Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (Narodne novine broj 90/11 od 2. kolovoza 2011., dalje ZIDZSR)

ZIDZSR stupio je na snagu10. kolovoza 2011. Člankom 6. navedenog zakona izmijenjen je, između ostalog, članak 70. Zakona o sudskom registru (koji regulira postupak brisanje iz sudskog registra subjekata upisa).

Najčešća pitanja vezano uz primjenu članka 70. Zakona o sudskom registru su slijedeća:

1.Tko može pokrenuti postupak brisanja subjekata upisa?
a) registarski sud po službenoj dužnosti
b) nadležno  tijelo Porezne uprave

2. Kada se provodi postupak brisanja po službenoj dužnosti?
a) ako subjekt upis nema imovine, odnosno ukoliko je njegova imovina neznatne vrijednosti (imovina koja ne bi bila dostatna za plaćanje troškova stečajnog postupka te ona imovina za koju bi troškovi unovčenja bili veći od njezine tržišne vrijednosti).
b) ako se subjekt upisa nije u propisanom roku uskladio sa propisima sa kojima se trebao uskladiti
c) ako subjekt upisa tri godine po redu ne postupi po zakonskoj obvezi da objavi svoja godišnja financijska izvješća s propisanom dokumentacijom, kada je zakonom propisana obveza objavljivanja tih izvješća.

3.  Kako se provodi postupak brisanja?
Postupak brisanja provodi se na temelju rješenja o pokretanju postupka brisanja koje donosi nadležni trgovački sud (sjedišta subjekta upisa).

4.Gdje su objavljena rješenja o pokretanju postupka brisanja?
Na web stanici na kojoj se nalazi sudski registar: https://sudreg.pravosudje.hr

5.Koje su obaveze registarskog suda prilikom brisanja subjekata upisa?
Registarski sud mora nakanu brisanja subjekta upisa iz sudskog registra priopćiti njegovim zakonskim zastupnicima, što može učiniti javnom objavom na web stanici na kojoj se nalazi sudski registar.
Sud može odrediti da se nakana za brisanje i davanje roka za isticanje prigovora objavi onako kako se objavljuju upisi u sudski registar. U tom slučaju objava nakane za brisanje društva iz sudskog registra ima učinak dostave priopćenja registarskog suda subjektu upisa.

6. Koji je pravni lijek protiv rješenja o pokretanju postupka brisanja?
Prigovor

7.Tko može istaći prigovor?
Zakonski zastupnik subjekta upisa i svaka osoba koja ima opravdani interes da se subjekt upisa ne briše iz sudskog registra.

8. U kojem se roku može istaći prigovor?
U roku određenom rješenjem registarskog suda.

9.Što učiniti da subjekt upisa ne bude brisan iz sudskog registra?
U roku od 6 mjeseci (nakon priopćenja nakane brisanja iz sudskog registra) učiniti vjerojatnim da subjekt upisa ima imovinu. Ukoliko to bude učinjeno u navedenom roku, registarski sud donijeti će rješenje o obustavi postupka brisanja koje će javno objaviti na web stanici na kojoj se nalazi sudski registar.

10. Što se događa ukoliko postupak brisanja ne bude obustavljen?
Registarski sud donosi rješenje o brisanju subjekta upisa iz sudskog registra.

11. Koji je pravni lijek protiv rješenja o brisanju?
Žalba

12. Tko može izjaviti žalbu?
Sudionik ili druga osoba koja za to ima pravni interes.

13. Koji je rok za izjavljivanje žalbe?
Osam dana, ako odredbama, Zakona o sudskom registru, nije određen drugi rok.
15 dana od dana saznanja za upis, a najkasnije u roku od 60 dana od dana objave upisa za osobu koja smatra da su joj rješenjem o upisu povrijeđena prava i interesi utemeljeni na zakonu (a nije joj dostavljen prijepis rješenja).

14. Kako sud postupa sa subjektima upisa koji se nisu uskladili s propisima sa kojima su se trebali u propisanom roku uskladiti (npr. Radne organizacije, Radne zajednice,OOUR i sl.)?
Rješenjem imenuje likvidatora koji provodi likvidaciju uz odgovarajuću primjenu odredaba Zakona o trgovačkim društvima.


Troškove likvidacijskog postupka dužan je predujmiti subjekt upisa ili druga osoba koja je učinila vjerojatnim da subjekt upisa ima imovinu (ne predujmi li se iznos potreban za pokriće troškova likvidacije, sud može odrediti da se troškovi likvidacije namire iz imovine subjekta upisa).

Novosti

29.12.
2017.

Priopćenje za javnost predsjednika svih prvostupanjskih...

Radi objektivnog informiranja javnosti o načinu imenovanja stečajnih upravitelja predsjednici svih prvostupanjskih trgovačkih sudova...Više...

26.10.
2017.

Održano savjetovanje sudaca i sudskih savjetnika...

Visoki trgovački sud RH u suradnji s Pravosudnom akademijom, Europskom bankom za obnovu i razvoj i International Development Law...Više...

ARHIVA NOVOSTI
Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr