Pilot projekt "e-tvrtka" - informacije, novosti, nagrade

 

Pilot projekt upisa društva s ograničenom odgovornosti u sudski registar (HITRO.HR usluga „e-tvrtka”)


Pilot projekt upisa društva s ograničenom odgovornosti u sudski registar (HITRO.HR usluga „e-tvrtka”) podnošenjem on-line prijave zajednički je projekt  Ministarstva pravosuđa i Središnjeg držanog ureda za e-Hrvatsku, koji je ostvaren zahvaljujući suradnji Visokog trgovačkog suda, Hrvatske javnobilježničke komore, Trgovačkih sudova, Javnih bilježnika, FINE i In-2 d.o.o.

21. listopada 2009. uspješno je okončana realizacija pilot projekta „e-tvrtka” i to dva mjeseca prije planiranog roka. Od navedenog dana moguće je osnovati društvo s ograničenom odgovornošću (dalje u tekstu: d.o.o.) s temeljnim kapitalom u novcu osnivanje d.o.o. podnošenjem on-line prijave u roku 24 sata, računajući od trenutka zaprimanja uredne prijave s prilizima na nadležnom sudu. Prijava se može podnijeti bilo kojem trgovačkom sudu na području Republike Hrvatske i to iz javno bilježničkog ureda ili Hitro.HR ureda. Javni bilježnik izrađuje elektroničku prijavu za upis osnivanja društva u sudski registar te joj dodaje potrebne priloge u elektroničkom obliku. Prijavu i sve potrebne priloge javni bilježnik potpisuje naprednim elektroničkim potpisom i šalje u sudski registar. Napredni elektronički potpis javnog bilježnika zamjenjuje njegov vlastoručni potpis i otisak pečata.

Elektronička prijava  kada je potpisana naprednim elektroničkim potpisom javnog bilježnika smatra se javno ovjerenom prijavom. Po primitku prijave s prilozima sudski registar prepoznaje pošiljatelja prijave i dostavlja poslovni broj pod kojim je prijava zaprimljena na nadležnom sudu. Pošiljatelj ima informaciju o broju pod kojim je prijava zaprimljena na nadležnom sudu neposredno nakon što pošalje prijavu. Sustav evidentira i trenutak zaprimanja prijave na sudu i dodjeljuje predmet u rad registarskom sucu. Nakon što primi prijavu sud je dužan u roku 24 sata, ako je prijava uredna i potpuna izraditi rješenje o upisu ili donijeti zaključak (ukoliko prijava nije uredna). Prilikom upisa osnivanja društva u sudski registar, novoosnovanom društvu automatski se dodjeljuje OIB. OIB i potvrda o dodijeljenom OIB-u šalje se u HITRO sustav uz MBS, rješenje o upisu osnivanja i prilog uz rješenje.

U slučaju nepotpune ili neosnovane prijave sudski registar u istom roku elektronički dostavlja obavijest da je prijava nepotpuna odnosno neosnovana, a postupak se nastavlja u skladu s odredbom članka 45. Zakona o sudskom registru (Narodne novine broj: 1/95., 57/96., 1/98., 30/99., 45/99., 54/05. i 40/07.).

Pilot projektom „e-tvrtka“ značajno je unaprijeđen rad trgovačkih sudova iz slijedećih razloga:
- ubrzan je proces osnivanja d.o.o.
-sud je postao dostupan putem zaštićenog elektroničkog sustava
-osigurano je suvremeno, sigurno i pouzdano tehnološko rješenja u podršci procesu osnivanja d.o.o
-povezani su u jedinstveni sustav javni bilježnici, HITRO HR uredi, trgovački sudovi i porezna uprava
-omogućeno je ovjeravanje dokumenata naprednim elektroničkim potpisom
-ukinut je prijepis informacija iz prijave na sudu jer su podaci koje su bilježnici unijeli automatski učitani u sustav
-otklonjena je mogućnost pojave greške pri prepisivanju
-dokumenti potrebni za upis osnivanja d.o.o. u sudski registar automatski se pohranjuju u digitalnu zbirku isprava sudskog registra
-stvorena je mogućnost zamjene papirnatih za elektroničke dokumente
- osigurana je mogućnost praćenja statusa predmeta
-uspostavljen je kvalitetan sustav koji je moguće dalje nadograđivati i implementirati


Novosti u odnosu na klasični postupak upisa su:
-značajno je skraćeno vrijeme potrebno za osnivanje d.o.o. (24 sata dok u klasičnom postupku taj rok može iznositi 15 dana
-kvalitetniji postupak upisa u sudski registar jer se podaci koje unose javni bilježnici i HITRO.HR djelatnici automatski učitavaju u sustav i više ih nije potrebno prepisivati čime su eliminirane mogućnost i pojava pogreška pri prijepisu podataka koje se pojavljuju u klasičnom postupku
-postignuta je značajna ušteda materijalnih troškova jer su eliminirani troškovi slanja dokumentacije poštom
-povećana je učinkovitost rada trgovačkih sudova i podignut je ugled pravosuđa
-ojačana je međuinstitucionalna suradnja između sudova, javno bilježničkih ureda, porezne uprave, i HITRO.HR ureda
-za osnovana društva postoji formirana digitalizirana zbirka isprava
-osigurana je primjena načela pravne sigurnosti (tipizirana procedura upisa osnivanja d.o.o. pred svim trgovačkim sudovima)
-ostvaren je značajan doprinos gospodarskom napretku

Projekt je od iznimne važnosti za gospodarstvo i predstavlja prvu stepenicu u ostvarivanju ideje o dostupnosti suda korištenjem zaštićenih elektroničkih sustava. Krajnji je cilj započetog procesa omogućiti svim podnositeljima prijava da elektroničkim putem podnose sudu prijave za upis, ne samo osnivanja d.o.o.-a, nego i ostale. Bitno je istači i činjenicu da Trgovački sudovi po urednoj i potpunoj prijavi postupaju odmah po zaprimanju iste  i donosi rješenje o upisu u roku od 24 sata te ga dostavlja elektroničkim putem HITRO-HR uredu, odnosno javnobilježničkom uredu koji je podnio prijavu, gdje ga stranka može preuzeti.

 
Rezultati projekta „e-tvrtka”
Na ovogodišnjoj konferenciji Corporate Registers Foruma u Južnoafričkoj Republici ova usluga proglašena je najboljim konceptom usluge u području registracije tvrtke, te uporabe i primjene elektronskih rješenja.
Hrvatska se rezultatima izdvojila u konkurenciji 42 zemlje iz Europe, Afrike, Azije, Australije i Novog Zelanda te, po prvi puta, svrstana među „top performere“, ili „najbolje izvršitelje“.  
Opsežno istraživanje „World class indicators“ predstavila je kompanija „Companies house“ iz Velike Britanije.
 

Novosti

29.12.
2017.

Priopćenje za javnost predsjednika svih prvostupanjskih...

Radi objektivnog informiranja javnosti o načinu imenovanja stečajnih upravitelja predsjednici svih prvostupanjskih trgovačkih sudova...Više...

26.10.
2017.

Održano savjetovanje sudaca i sudskih savjetnika...

Visoki trgovački sud RH u suradnji s Pravosudnom akademijom, Europskom bankom za obnovu i razvoj i International Development Law...Više...

ARHIVA NOVOSTI
Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr