100. nagodba u postucima mirenja pred VTS RH

13. listopada 2008. u VTS RH sklopljena je 100. nagodba u postupcima mirenja. Sudski postupak je među strankama je započeo 5. svibnja 2005. Nakon što je donesena presuda prvostupanjskog trgovačkog suda i nakon što je predmet dostavljen ovom sudu radi odlučivanja po žalbi protiv te presude, stranke su pristale sudjelovati u postupku mirenja u kojem su nakon samo dva sastanka i nakon ukupno samo 1 sat i 40 minuta, uz pomoć suca izmiritelja postigle nagodbu koja glasi na iznos od 29.040.00 kn. U ovom slučaju zanimljivo je što su stranke jednom nagodbom riješile dva sudska predmeta u kojem su obje sudjelovale. U jednom od njih presuda prvostupanjskog suda nije bila pravomoćna, a u drugom je presuda postala pravomoćna. Ovom nagodbom stranke su uredile svoj odnos na drugačiji način od onog utvrđenog ovim presudama na obostrano zadovoljstvo.

Pred ovim sudom je do 16. rujna sklopljena 101 nagodba u postupcima i mirenja, a u tim postupcima je ukupno riješeno 123 predmeta (22 predmeta povlačenjem žalbe nakon izvanusudskog sporazuma, koji je uslijedio nakon njihovog jednog ili više sastanka u postupku mirenja pred ovim sudom, ili na drugi način).

Posebnu pogodnost za stranke koje sudjeluju u postupku odlučivanja o njihvim žalbama podnesenim protiv odluka prvostupanjskih trgovačkih sudova, čini mogućnost da stranke koje imaju samo jedan predmet pred ovim sudom, predlože sucu izmiritelju jednom nagodbom u postupku mirenja riješiti sve njihove postojeće sporove neovisno pred kojim se sudom vode. Tako je do sada u jednom od postupaka mirenja jednom nagodbom riješeno čak dvanaest sporova (predmeta) koji su se istovremeno vodili između tih istih stranaka pred četiri različita suda. Njihovi predmeti s ovog suda te s tri prvostupanjska trgovačka suda, prikupljeni su na jednom mjestu, te su riješeni jednom nagodbom. Posljedice ove nagodbe bile su povlačenja žalbi i tužbi u svim navedenim predmetima, čime je postignuta izuzetna korist ne samo za stranke, koje su na ovaj način obnovile svoj samo privremeno poremećeni odnos i uredile ga na novi način, sklapanjem novog ugovora iz nagodbe, već i za sve ove sudove.

Novosti

29.12.
2017.

Priopćenje za javnost predsjednika svih prvostupanjskih...

Radi objektivnog informiranja javnosti o načinu imenovanja stečajnih upravitelja predsjednici svih prvostupanjskih trgovačkih sudova...Više...

26.10.
2017.

Održano savjetovanje sudaca i sudskih savjetnika...

Visoki trgovački sud RH u suradnji s Pravosudnom akademijom, Europskom bankom za obnovu i razvoj i International Development Law...Više...

ARHIVA NOVOSTI
Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr