Stručni radovi sudaca

Prijenos dionica manjinskih dioničara u sudskoj praksi

VESNA BULJAN, dipl.iur.
sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske

Državne potpore

Dr.sc. JELENA ČUVELJAK, dipl.iur.
sudac Trgovačkog suda u Zagrebu, stalna ispostava Sisak

Commercial courts in Croatia

MARIO VUKELIĆ, dipl.iur.oec.
predsjednik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske

Način pisanja prvostupanjskih presuda u parničnom postupku

KRISTINA SAGANIĆ, dipl.iur.
sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske

Ovrha i osiguranje na imovini pravnih osoba

VESNA BULJAN, dipl.iur.
sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske

Zastara kod ugovora o prometu roba i usluga

Mr.sc. JELENA ČUVELJAK, dipl.iur.
sudac Trgovačkog suda u Sisku

Tužba radi poništaja presude izbranog suda

Mr.sc. KREŠIMIR MUSA, dipl.iur.
sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske

Upis prava vlasništva na nekretninama trgovačkih društava

VESNA BULJAN, dipl.iur.
sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske

Dioba stečajne mase i prenošenje neunovčene stečajne mase na vjerovnike

MARIO VUKELIĆ, dipl.iur.oec.
sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske

Mirenje u sporovima iz nadležnosti trgovačkih sudova

Mr.sc. BORISLAV BLAŽEVIĆ, dipl.iur.
predsjednik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske

Odgovornost obrtnika kao ovršenika u ovršnom postupku

IVANA VRCIĆ, dipl. iur.
viša sudska savjetnica Trgovačkog suda u Zagrebu

Prijava tražbina u stečajnom postupku

Mr.sc. JELENA ČUVELJAK, dipl.iur.
sudac Trgovačkog suda u Sisku

Prijeboj

Mr.sc. JELENA ČUVELJAK
sudac Trgovačkog suda u Sisku

Stečaj nad imovinom dužnika pojedinca

VIKTORIJA LOVRIĆ, dipl. iur.
sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske

Novosti

29.12.
2017.

Priopćenje za javnost predsjednika svih prvostupanjskih...

Radi objektivnog informiranja javnosti o načinu imenovanja stečajnih upravitelja predsjednici svih prvostupanjskih trgovačkih sudova...Više...

26.10.
2017.

Održano savjetovanje sudaca i sudskih savjetnika...

Visoki trgovački sud RH u suradnji s Pravosudnom akademijom, Europskom bankom za obnovu i razvoj i International Development Law...Više...

ARHIVA NOVOSTI
Anketa

Anketa za Vas

Anketa

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr