Ovršni postupak

 • alternativno ovlaštenje ovršenika - 653
 • apsolutna nenadležnost trgovačkog suda - 634
 • apsolutna sudska nenadležnost - 632
 • ček kao vjerodostojna isprava - 648
 • dostava - 623
 • dostava fizičkoj osobi koja obavlja registriranu djelatnost - 625
 • dostava pravnoj osobi upisanoj u upisnik - 624
 • iseljenje drugih osoba - 674
 • izricanje sudskih penala - 686
 • izvršenje na pokretnim stvarima - mjesna nadležnost - 675
 • izvršenje na temelju vjerodostojne isprave - 645, 646, 647
 • izvršenje na temelju vjerodostojne isprave - kada je sadržaj prijedloga različit od sadržaja vjerodostojne isprave - 644
 • izuzimanje od ovrhe - 677
 • izuzimanje od ovrhe i ograničenja ovrhe - pokretnine i prava - 683
 • litispendencija - 631
 • mjesna nadležnost u postupku osiguranja - 693
 • naplata zatezne kamate na izvršni trošak - 643
 • naznaka računa vjerovnika (ovrhovoditelja) - 684, 685
 • novčana kazna i kazna zatvora - 628
 • obustava ovrhe - 664
 • obustava i završetak ovrhe - 665, 666
 • odgovornost poslodavca zbog propuštanja obustave i isplate iz plaće svog radnika (dužnika) - 680
 • odgovornost Zavoda za platni promet - 657
 • određivanje ovrhe stranog arbitražnog pravorijeka - nadležnost - 642
 • ograničenje sredstava i predmeta ovrhe - 621
 • opoziciona tužba - 661
 • osiguranje kao uvjet za određivanje privremene mjere - 718
 • osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini - stečaj kao razlog za atrakciju nadležnosti - 687
 • pljenidba dionica - 681, 682
 • pokretnine kao predmet ovrhe odnosno osiguranja - 676
 • polaganje kupovnine - 673
 • potvrda o izvršnosti (ovršnosti) - 654, 655
 • predmet pljenidbe - 678
 • prigovor protiv rješenja o izvršenju po isteku roka - 662
 • prethodna mjera - 689
 • pretpostavke za određivanje prethodne i privremene mjere - 690
 • pretpostavljena opasnost - uvjetovanje prethodne mjere davanjem jamčevine - 691
 • prijedlog za određivanje privremene mjere - 694, 695, 696, 697
 • prijenos obveze - 652
 • prijenos tražbine - 651
 • primjena odredaba Zakona o parničnom postupku - 622, 638, 639, 640, 641
 • pristupanje ovrsi - 668
 • privremena mjera - 702, 703, 704
 • privremena mjera protiv stjecatelja pokretne stvari na kojoj postoji založno pravo nastalo sporazumom - 688
 • privremena mjera radi osiguranja nenovčane tražbine - pretpostavke - 705, 706, 710, 711, 713, 714, 715, 716, 717
 • privremena mjera radi osiguranja novčane tražbine - pretpostavke - 698, 712
 • privremena mjera u parnici pokrenutoj deklaratornom tužbom - 699, 700
 • privremena mjera u parnici pokrenutoj konstitutivnom tužbom - 701
 • privremena mjera zabrane upisa trgovačkog društva u sudski registar - 709
 • privremena mjera zabrane zastupanja poduzeća (trgovačkog društva) - 708
 • prokazna izjava i prokazni popis imovine - 629, 630
 • provođenje privremene mjere - 656
 • razlozi za pravni lijek protiv rješenja o izvršenju temeljem ovršne isprave - 658
 • razlozi za pravni lijek protiv rješenja o ovrsi - 659, 660
 • ročište za dražbu i dosuda - 670, 671, 672
 • stvarna nadležnost trgovačkog suda - 633, 635, 636
 • tko ne može biti kupac - 669
 • troškovi postupka - 626, 627
 • učinak pljenidbe - 679
 • ukidanje prethodne mjere - 692
 • ukidanje privremene mjere - 719
 • upućivanje na parnicu - 663
 • utjecaj likvidacije trgovačkog društva na ovršni postupak - 637
 • vjerodostojna isprava - 649, 650
 • vrsta privremene mjere koja se može odrediti - 707
 • zaštita ovršenika fizičke osobe - izuzimanje od ovrhe - 667

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr