Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 299. st. 1. toč. 2.

Radi osiguranja nenovčane tražbine sud može odrediti privremenu mjeru zabrane otuđenja i opterećenja dionica uz zabilježbu zabrane u knjigu dionica protivnika osiguranja i u sudskom upisniku.

 

"Prvostupanjski sud je utvrdio da su sporne dionice ponuđene na prodaju pozivom od 1. veljače 1995. godine. Predlagatelj osiguranja je sklopio ugovor s Hrvatskim mirovinskim osiguranjem d.d. dalje u tekstu HMO broj 43/95. HMO je dalo predlagatelju osiguranja dozvolu za upis u knjigu dionica, dozvola od 13. travnja 1995. godine. Predlagatelj osiguranja je podnio zahtjev za upis u knjigu dionica 9. lipnja 1995. godine, protivnik osiguranja je predmetne dionice upisao u knjigu kao vlastite dionice dana 5. prosinca 1995. Predlagatelj osiguranja je protiv protivnika osiguranja podnio tužbu time da se naloži protivniku osiguranja upisati predmetne dionice u korist predlagatelja osiguranja - tužitelja. Na temelju tako utvrđenog činjeničnog stanja prvostuapnjski sud je zaključio da je predlagatelj osiguranja učinio vjerojatnim postojanje svoje tražbine kao i opasnost da bi bez privremene mjere protivnik osiguranja spriječio ili znatno otežao osiguranje tražbine osobito time što bi promijenio postojeće stanje.

 

Osnov temeljem kojeg se predlaže predmetna privremena mjera - zabrana otuđenja i opterećenja predmetnih dionica - je parnični postupak sa zahtjevom upisa u knjigu dionica s time da se tužbeni zahtjev odnosi na nalog tuženiku - protivniku osiguranja upisati tužitelja - predlagatelja osiguranja u knjigu dionica.

 

Prema odredbi čl. 299. st. 1. toč. 2. Ovršnog zakona (Narodne novine br. 57/96) radi osiguranja nenovčane tražbine može se odrediti svaka mjera kojom se postiže svrha osiguranja, a osobito zabrana otuđenja i opterećenja dionica, udjela ili poslovnog udjela na koje je upravljena tražbina, uz zabilježbu zabrane u knjigu dionica, udjela ili poslovnih udjela, a po potrebi i u sudskom upisniku. Obzirom da se izdana privremena mjera odnosi na osiguranje nenovčane tražbine - zabrane otuđenja i opterećenja predmetnih dionica, to ovaj žalbeni sud smatra da se izdanom privremenom mjerom postiže svrha osiguranja, te se predlagatelja osiguranja tiču raspolaganja protivnika osiguranja predmetnim dionicama.

VTS RH, Pž-2712/96 od 19. studenog 1996.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr