Zakon o izvršnom postupku ("Narodne novine" br. 53/91 i 91/92) sada: Ovršni zakon ("Narodne novine" br. 57/96) Članak 268. /sada čl. 299. Ovršnog zakona, Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03/

Radi osiguranja nenovčanog potraživanja može se odrediti privremena mjera kojom se postiže svrha osiguranja nenovčanog potraživanja.

 

Ako vjerovnik nema nenovčanog potraživanja koje bi trebalo osigurati, nema uvjeta za izdavanje privremene mjere.

 

"Vjerovnik je tražio da se donese privremena mjera kojom će se dužniku zabraniti da u dnevnom tisku reklamira tvrdeći da otkupljuje po najpovoljnijim uvjetima uz mogućnost jednokratne isplate 70 dionica poduzeća "P." nominalne vrijednosti (…). Nadalje da se zabranjuje novinskoj kući "V.l." i novinskoj kući "G.I." da objavljuje oglas dužnika u formi kao što je dosadašnja te da se nalaže ovim listovima da na istom mjestu i u istoj veličini objave oglas da obavijest poduzeća "I." p.o. objavljena u "V.l. " dana 24. lipnja 1995. godine na strani 44 i u "G.I." 24. lipnja 1995. godine predstavlja nelojalnu konkurenciju u smislu Zakona o trgovini, jer je protivna dobrim poslovnim običajima, te se njome nanosi i može nanijeti šteta drugom trgovcu, drugoj pravnoj osobi i potrošaču.

 

Člankom 268. Zakona o izvršnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 91/92, dalje: ZIP) određuje se da se radi osiguranja nenovčanog potraživanja može odrediti svaka mjera kojom se postiže svrha takvog osiguranja, a pobrojene su i neke od mjera koje se osobito mogu odrediti. Osnovna je dakle pretpostavka da se određenom privremenom mjerom postiže svrha osiguranja nenovčanog potraživanja, jer privremene mjere po svojoj prirodi predstavljaju mjere osiguranja spornog potraživanja. Analizirajući u konkretnom slučaju stanje spisa nedvojbeno proizlazi da vjerovnik prema dužniku nema takovo potraživanje koje bi se trebalo osigurati predloženom privremenom mjerom, pa je prvostupanjski sud pravilno odlučio kada je prijedlog za izdavanje privremene mjere odbio."

VTS RH, Pž-2791/96 od 3. prosinca 1996.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr