Zakon o izvršnom postupku (Narodne novine broj 53/91 i 91/92) Članak 268. /sada čl. 299. Ovršnog zakona, Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03/

Radi osiguranja nenovčanog potraživanja može se odrediti svaka mjera ko­jom se postiže svrha takvog osiguranja.

 

Potraživanje, zahtjev za predaju broda, ne može se osigurati privremenom mjerom kojom bi se dužniku na­ložilo da brod preda vjerovniku jer bi time došlo do ostvarenja potraživa­nja, a ne do njegovog osiguranja. Isto tako svrha osiguranja se ne postiže privremenom mjerom zabrane otuđenja broda kraj nesporne činjenice da dužnik nije vlasnik broda.

 

"Prema čl. 268. ZIP-a radi osiguranja nenovčanog potraživanja može se odrediti svaka mjera kojom se postiže svrha takvog osiguranja. Mjera ta­kođer mora biti i provediva. U prijedlogu koji je stavio vjerovnik predlaže se privremena mjera kojom bi se zabranilo protustranci svako daljnje ko­rištenje i raspolaganje brodom te kojom bi se naložio da brod odmah vrati i stavi pod nadzor tužitelja. Ovako sročena izreka privremene mjere nije utemeljena na zakonu. Sam predlagatelj tvrdi da ima tužbeni zahtjev kojim bi se naložilo tuženiku da brod vrati i stavi pod nadzor tužitelja, dakle takva izreka predstavlja petit tužbe i u konačnici predstavlja prejudiciranje odluke u parničnom postupku. Privremena mjera kako je predložena obuhva­ćala bi i zabranu raspolaganja brodom. Prema pravnom shvaćanju ovoga suda privremena mjera zabrane, raspolaganja brodom ne može se dopustiti na brodu čiji vlasnik nije dužnik, a nije ni provediva i to iz razloga što u upisniku brodova dužnik nije upisan kao vlasnik. Dapače, u konkretnom slučaju upravo predlagatelj tvrdi da je brod njegov, pa je za pretpostaviti da je predlagatelj upisan u upisnik brodova kao vlasnik broda, dakle ne postoji vlasništvo protustranke - dužnika nad brodom, a samo iz kupovine dobijene prodajom dužnikovog broda bi se eventualno moglo namiriti vje­rovnikovo potraživanje."

VTS RH, Pž-199/94 od 1. 02. 1994. godine.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr