Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 298.

Neosnovan je prijedlog za određivanje privremene mjere zabrane dioničkom društvu upisa odluka glavne skupštine društva u trgovačkom registru, jer takvo ovlaštenje suda ne proizlazi niti iz odredaba Ovršnog zakona, a niti iz odredaba Zakona o trgovačkim društvima.

 

Iznimke su propisane ZTD-om.

 

"Za provedbu upisa u sudski registar nadležan je registarski sud i upis se provodi temeljem odredaba o upisu, a u prvom redu temeljem odredbe Zakona o sudskom registru ("Narodne novine" broj 1/95, 57/96 i 1/98), Pravilnika o načinu upisa u sudski registar ("Narodne novine" broj 10/95 i 111/96), te odgovarajućih zakonskih propisa koji se odnose na određeni upis. Prije nego što donese rješenje o upisu, registarski sud ispituje je li udovoljeno pretpostavkama o kojima ovisi dopuštenost prijave i osnovanost zahtjeva za upis. Rješenje se donosi nakon što se utvrdi da su ispunjene sve propisane pretpostavke. Kada je u prijavi za upis istaknuto više zahtjeva za promjenu podataka upisanih u registar, a što je ovdje slučaj, registarski sud može donijeti različite odluke o pojedinim zahtjevima, a može donijeti i djelomično rješenje, sve na temelju odredaba o upisu, a zavisno od osnovanosti zahtjeva za upis i dopuštenosti podnesene prijave.

 

Sud, međutim, nije ovlašten privremenom mjerom zabranjivati upis promjena podataka u sudski registar, jer takvo ovlaštenje ne proizlazi niti iz odredaba Ovršnog zakona, a niti iz odredaba Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111/93, 34/99, 121/99, 5200 i 118/03, dalje ZTD).

 

Iznimke su propisane u (…) Zakonu o trgovačkim društvima. Takve odredbe, međutim, ne daju ovlaštenje sudu da privremenom mjerom zabrani upis promjena podataka u sudski registar, već se radi o privremenim mjerama kojima se zaustavlja primjena odluka za koje se tužbom traži da se utvrde ništavom."

VTS RH, Pž-6415/03 od 23. rujna 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr