Zakon o izvršnom postupku (Narodne novine broj 53/91 i 91/92) Članak 265. /sada čl. 296. Ovršnog zakona, Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03/

Statusne promjene dužnika, kao i činjenica da dužnik osniva nova trgovačka društva, ne znači, opasnost za naplatu potraživanja.

 

"Po čl. 265. st.1. preuzetog Zakona o izvršnom postupku (NN, 53/91 - dalje: ZIP) privremena mjera za osiguranje novčanog potraživanja može se odrediti ako je vjerovnik učinio vjerojatnim postojanje potraživanja i opasnost da će bez takve mjere dužnik spriječiti ili znatno otežati naplatu potraživanja time što će svoju imovinu odnosno svoja sredstva otuđiti, prikriti ili na drugi način raspolagati njima. U konkretnome slučaju ispunjen je samo prvi uvjet, jer je dovoljno učiniti vjerojatnim potraživanje, a ne i dokazati osnovanost potraživanja. No, drugi uvjet, tužitelj nije dokazao. To što kod tuženika nastaju statusne promjene ne tiče se vjerovnika, jer izdvojena dionička društva, ako je došlo do izdvajanja, odgovaraju solidarno za obveze nastale prije izdvajanja, a u smislu čl. 187. Zakona o poduzećima /sada vidi čl. 550o. Zakona o trgovačkim društvima, Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03/. Ako bi se pak radilo o osnivanju novih dioničkih društava, kojih je osnivač tuženik, onda to osnivanje ne utječe na dužnikovu imovinu. Za temeljni udjel u d.o.o. ćian (osnivač) dobiva protuvrijednost - poslovni udio, koji je prenosiv te može biti predmet izvršenja. Vjerovnik može u izvršnom postupku zatražiti predaju poslovnog udjela i naplatiti svoje potraživanje."

VTS RH, Pž-1437/94 od 28. veljače 1995.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr