Zakon o izvršnom postupku (Narodne novine broj 53/91 i 91/92) Članak 267. /sada čl. 296 i 298. Ovršnog zakona, Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03/

Osigurati se može potraživanje koje se može ostvariti u izvršnom postupku, pa slijedom toga nisu ispunjeni uvjeti za izdavanje privremene mjere, kada vjerovnik ističe u parnici konstitutivni tužbeni zahtjev.

 

"Polazeći od tužbenog zahtjeva koji glasi: "Raskida se ugovor o osni­vanju mješovitog poduzeća "G-Đ" d.o.o. Zagreb zaključen izmedu UTP "G" s p.o. Zagreb i L. Đ. iz Zagreba, dana 21. listopada 1991. godine", pa dalje "nalaže se registarskom sudu da nakon pravomoćnosti presude po službenoj dužnosti pokrene postupak likvidacije Poduzeća "G-Đ" d.o.o. Zagreb", ovaj sud zaključuje da takav zahtjev, kakav je prethodno citiran, nije potraži­vanje koje bi se u smislu odredaba ZIP-a moglo izvršiti, pa slijedom toga niti takvo nenovčano potraživanje koje bi se privremenom mjerom, u smislu odredbe čl. 267. ZIP-a, moglo privremeno osigurati za buduće izvršenje, za koje je rečeno, nemoguće zahtijevati direktno izvršenje. Ovo iz razloga što se vodi o konstitutivnom zahtjevu, pa se presuda kojom se takav zahtjev prihvaća ne izvršava.

 

Dakle, ovaj sud smatra da manjka prva, temeljna, premisa za primjenu odredbe č1. 267. ZIP-a, za donošenje privremene mjere radi osiguranja ka­kvog novčanog potraživanja. Manjka valjanost takvog nenovčanog potraži­vanja, da bi se njegovo ispunjenje privremeno osiguravalo, te zato nema potrebe, u konkretnom slučaju, utvrdivati vjerojatnost osnovanosti takvog potraživanja radi primjene odredbe čl. 267. ZIP-a."

VTS RH, Pž-454/94 od 22. ve­ljače 1994. godine

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr