Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 293.

Prijedlog za određivanje privremene mjere predlagatelj može podnijeti i prije pokretanja parničnog postupka, a kada je podnesen nakon pokretanja parničnog postupka za odlučivanje o prijedlogu nadležan je sud pred kojim je parnični postupak pokrenut.

 

O privremenoj mjeri treba odlučiti parnični sud pred kojim se vodi parnica, jer se u tom postupku nalaze dokazi na temelju kojih sud odlučuje o vjerojatnosti postojanja tražbine predlagatelja.

 

"Prema čl. 292. st. 1. i 293. st. 3. Ovršnog zakona (Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) prijedlog za određivanje privremene mjere može se podnijeti i prije pokretanja parničnog postupka, ali prema st. 2. čl. 292. OZ-a nakon pokretanja parničnog postupka za odlučivanje o prijedlogu za osiguranje privremenom mjerom nadležan je sud pred kojim je postupak pokrenut.

 

Stoga je normalno da se o tom predmetu odlučuje u parničnom postupku u kome je i postavljen, jer u tom postupku se nalaze i dokazi na temelju kojih će sud odlučiti o vjerojatnosti postojanja tražbine tražitelja osiguranja. Suprotno tome, prvostupanjski sud je izdvojio prijedlog za određivanje privremene mjere u zaseban R predmet, pa se u njemu ne nalaze prilozi koje je tužitelj priložio uz tužbu, a koji su u ovaj spis priloženi uz žalbu (list 126 do 293), pa na temelju tih dokaza prvostupanjski sud nije ni ocjenjivao vjerojatnost postojanja tražbine predlagatelja osiguranja. Prvostupanjski sud pravilno navodi pretpostavke za određivanje privremene mjere iz čl. 298. st. 1. OZ-a, pri tome očito omaškom navodi da je to čl. 299. OZ-a, ali ne primjenjuje, odnosno pogrešno primijenjuje st. 1. tog propisa."

VTS RH, Pž-1200/02 od 23. travnja 2002.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr