Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 293.

Privremena mjera može se odrediti radi osiguranja nenovčane tražbine.

 

U prijedlogu za određivanje privremene mjere predlagatelj mora, između ostaloga, istaknuti zahtjev u kojem će točno odrediti tražbinu čije osiguranje traži i navesti činjenice na kojima temelji svoj zahtjev, te dokaze kojima dokazuje osnovanost svog zahtjeva.

 

"Privremena mjera može se odrediti radi osiguranja novčane tražbine (članak 296. i 297. Ovršnog zakona - Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) ili radi osiguranja nenovčane tražbine (članak 298. i 299. Ovršnog zakona). Stoga u prijedlogu za određivanje privremene mjere predlagatelj osiguranja mora, između ostalog, istaći zahtjev u kojem će točno označiti tražbinu čije osiguranje traži i navesti činjenice na kojima se temelji zahtjev za određivanje privremene mjere kao i predložiti dokaze kojima se ti navodi potkrijepljuju, time da je zakon propisao i obvezu predlagatelju dokaze - prema mogućnosti - priviti uz prijedlog.

 

U konkretnom slučaju, predlagateljica osiguranja nije učinila vjerojatnim postojanje svoje nenovčane tražbine koja bi bila sadržana u njenom pravu da zahtijeva opoziv člana uprave društva i nije, ni u prijedlogu, niti naknadno, navela relevantne činjenice na kojima temelji svoj zahtjev za određivanje privremene mjere, niti je predložila ikakve dokaze kojima svoje navode potkrijepljuje.

 

Unatoč takvih nedostataka i manjkavosti prijedloga za određivanje privremene mjere, a koji, zapravo, onemogućuju sudu ispitati jesu li pretpostavke za određivanje privremene mjere ispunjene ili ne, sud pobijanim rješenjem privremenu mjeru određuje a da uopće nije utvrdio je su li ispunjene pretpostavke za njezino određivanje."

VTS RH, Pž-9111/03 od 08. siječnja 2004.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr