Zakon o izvršnom postupku (Narodne novine broj 53/91 i 91/92) Članak 262. /sada čl. 292. st. 1. Ovršnog zakona, Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03/

Odredbe o mjesnoj nadležnosti suda u izvršnom postupku, pa tako i u postup­ku osiguranja, su pravila o isključivoj mjesnoj nadležnosti suda pa stranke ne mogu sporazumom prorogirati mjesnu nadležnost nekog drugog suda.

 

"Odredbe o mjesnoj nadležnosti suda u izvršnom postupku pa tako i u postupku osiguranja, sadržane su u Zakonu o izvršnom postupku.

 

Prema članku 262. stavak 1. ZIP-a u slučaju u kome parnični ili drugi sudski postupak nije pokrenut, za odlučivanje o prijedlogu za osiguranje priv­remenom mjerom i za provođenje privremene mjere, mjesno je nadležan sud koji bi bio nadležan za odlučivanje o prijedlogu za izvršenje. U spornom slučaju to znači da je za odlučivanje o prigovoru dužnika protiv rješenja kojim je određena privremena mjera nadležan Okružni privredni sud u Z., koji bi bio nadležan za odlučivanje o prijedlogu za izvršenje.

 

S obziram da su pravila o mjesnoj nadležnosti suda utvrđena u Zakonu o izvršnom postupku, pa tako i pravila sadržana u odredbi članka 262. st. 1. ZIP-a, pravila o isključivoj mjesnoj nadležnosti suda to stranke sporazu­mom od 3. VII. 1991., na kojeg se poziva prvostepeni sud u obrazlaženju po­bijane odluke, nisu mogle prorogirati mjesnu nadležnost nekog drugog suda (arg. iz 61. 70. st. 1. ZPP-a u vezi sa č1. 14. ZIP-a) pa tako i Okružnog privred­nog suda u S."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-18/92 od 21. siječnja 1992.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr