Ovršni zakon (Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 290.

Sud će na prijedlog protivnika osiguranja obustaviti postupak i ukinuti provedene radnje: a) ako je tražbina u vrijeme donošenja rješenja o određivanju prethodne mjere već bila naplaćena ili dovoljno osigurana, b) ako je pravomoćno utvrđeno da tražbina nije nastala ili je prestala i c) ako je odluka na temelju koje je prethodna mjera određena ukinuta u povodu pravnog lijeka.

 

U navedenim slučajevima protivnik osiguranja u roku od 30 dana od dovršetka postupka može tražiti naknadu štete u ovršnom postupku, a nakon toga u parnici.

 

"U ovom je postupku, sud prvoga stupnja u smislu odredbe čl. 290. st. 5. Ovršnog zakona (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00) utvrđivao štetu protivnika osiguranja (dužnika) nastalu zbog toga što je prethodna mjera bila ukinuta u postupku osiguranja prethodnom mjerom, pa je taj postupak bio obustavljen i rješenje o određivanju prethodne mjere ukinuto, kako je to vidljivo iz citiranog rješenja od 27. prosinca 2001. godine.

 

Postupak određivanja naknade štete po ovom članku Ovršnoga zakona isključuje tzv. redovni put pravne zaštite - parnični postupak, pa sud nije dužan zakazivati glavnu raspravu i izvoditi dokaze.

 

Sud je stoga u okviru ovlaštenja iz citiranog članka Ovršnog zakona mogao riješiti o šteti na temelju principa da za troškove i za štetu uzrokovanu sudskim postupkom odgovara stranka koja je pretrpjela neuspjeh u tom postupku, po načelu takozvane objektivne odgovornosti. Okolnost da je protivnik osiguranja tražio štetu u navedenoj svoti na ime obračunatih zateznih kamata zbog blokade financijskih sredstava na njegovu žiro-računu, na ovaj slučaj ne primjenjuju se pravila o zakonskoj odgovornosti za zakonske zatezne kamate, već pravilo o naknadi štete zbog neuspjeha stranke u provedenom sudskom postupka."

VTS RH, Pž-5076/02 od 22. listopada 2002. godine

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr