Ovršni zakon (Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03 Članak 284. i 295.

Osiguranje novčanog potraživanja koje se temelji na pravomoćnoj i ovršnoj sudskoj presudi nije dopušteno niti prethodnom, a niti privremenom mjerom.

 

"Uvidom u spis proizlazi da je na temelju rješenja o ovrsi Trgovačkog suda u R. broj Iv-2329/97 od 12. svibnja 1997. godine protivnik osiguranja dužan platiti predlagatelju osiguranja iznos od 16.199,80 kn spp, troškove ovrhe u iznosu od 1.900,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 12. svibnja 1997. godine. Za osiguranje naplate iznosa određenog citiranim rješenjem o ovrsi predlagatelj predlaže određivanje privremene mjere zabranom otuđenja i opterećenja teretnog vozila. Nadalje, iz spisa proizlazi da je citirano rješenje broj Iv-2329/97 od 12. svibnja 1997. godine postalo pravomoćno, ali da na žiro-računu protivnika osiguranja nije bilo sredstava, tako da je predlagatelj osiguranja predložio nastavak ovrhe na pokretninama protivnika osiguranja. Dakle, iz stanja spisa proizlazi da predlagatelj osiguranja zahtijeva određivanje privremene mjere, a za osiguranje novčanog potraživanja koje je utvrđeno pravomoćnom odlukom suda.

 

Osiguranje novčanog potraživanja koje se temelji na odluci suda, koja je već postala pravomoćna, nije dopušteno ni privremenom ni prethodnom mjerom.

 

Privremena mjera je sredstvo vremenski ograničenog osiguranja budućeg ostvarenja vjerovnikovog potraživanja. U konkretnom slučaju ne radi se o budućem ostvarivanju vjerovnikovog potraživanja, jer je to potraživanje utvrđeno valjanim i izvršnim naslovom. Iz ovoga, ovaj sud zaključuje da prijedlog predlagatelja osiguranja kojim zahtijeva zaštitu privremenom mjerom, nije dopušten jer osiguranje takvog novčanog potraživanja koje je utvrđeno pravomoćnom odlukom suda nije dopušteno, obzirom da je to suprotno odredbi čl. 296. st. 1. Ovršnog zakona (Narodne novine br. 57/96 i 29/99), pa je zbog toga valjalo takav prijedlog predlagatelja osiguranja odbaciti."

VTS RH, Pž-4120/99 od 26. listopada 1999. godine

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr