Ovršni zakon (Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 217. st. 1.

Kada dužnik ne izvrši u roku neku svoju nenovčanu obvezu utvrđenu pravomoćnom sudskom odlukom, sud će u ovršnom postupku na prijedlog vjerovnika kao ovrhovoditelja, odrediti dužniku kao ovršeniku naknadni primjereni rok i izreći ovršeniku da će, ako svoju obvezu ne ispuni u tome roku, biti dužan isplatiti ovrhovoditelju određeni iznos novca za svaki dan zakašnjenja (sudski penali) u smislu pravila o obveznim odnosima, počev od isteka tog roka.

 

Ne mogu se izreći sudski penali ako ne postoji pravomoćna sudska odluka, ako ne predleži prijedlog vjerovnika kao ovrhovoditelja, te ako sud ne odredi ovršeniku naknadni primjereni rok.

 

"Kako je ukinuto rješenje o određivanju privremene mjere samim tim je valjalo ukinuti i rješenje o izricanju novčane kazne kao i o izricanju sudskih penala. Ipak valja napomenuti da ovakvo postupanje suda predstavlja grubo kršenje odredaba Ovršnog zakona. Prvostupanjski sud je naime rješenjem izrekao sudske penale, tj. naložio je protivniku osiguranja da isplati predlagatelju osiguranja 10.000,00 kn za svaki dan zakašnjenja ukoliko protivnik osiguranja ne postupi po privremenoj mjeri koja je određena dana 26. listopada 2001. godine. Prema čl. 217. st. 1. Ovršnog zakona (Narodne novine br. 57/96, 29/99 i 42/00) kad dužnik ne izvrši neku svoju nenovčanu obvezu utvrđenu pravomoćnom sudskom odlukom, sudskom nagodbom ili javnobilježničkom ispravom, sud će u ovršnom postupku, na prijedlog vjerovnika kao ovrhovoditelja odrediti dužniku kao ovršeniku naknadni primjereni rok i izreći ovršeniku da će, ako svoju obavezu ne ispuni u tom roku, biti dužan isplatiti ovrhovoditelju određeni iznos novca za svaki dan zakašnjenja ili koju drugu jedinicu vremena (sudski penali) u smislu pravila o obveznim odnosima, počev od isteka toga roka. U konkretnom slučaju predlagatelj osiguranja nije predložio izricanje sudskih penala. Nadalje, rješenje o određivanju privremene mjere nije bilo pravomoćno i konačno. Prvostupanjski sud nije odredio protivniku osiguranja, ni naknadni primjereni rok za ispunjenje obveze."

VTS RH, Pž-6212/01 od 18. prosinca 2001. godine

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr