Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 202.

Nisu izuzeta od ovrhe vozila trgovačkog društva, jer trgovačko društvo može iznajmiti druga vozila ili naručiti prijevozničku uslugu na tržištu. Prema tome, ovrha protiv pravne osobe trgovačkog društva može se odrediti na pokretninama - vozilima.

 

"Nisu osnovani žalbeni navodi ovršenika kojima iznosi da se nad predlo­-ženom pokretninom - teretnim automobilima ne može izvršiti ovrha, jer se radi o osnovnom sredstvu ovršenika. Odredbom čl. 202. st. 1. toč. 4. Ovrš­-nog zakona (OZ) izričito je predviđeno da se ovrha može provesti na pokretninama koje nisu nužne za obavljanje djelatnosti ovršenika. Kako je odredbama st. 3. istog članka izričito predviđeno da se ne smatra da je pokretnina nužna za obavljanje djelatnosti ovršenika ako ista služi obav-­ljanju djelatnosti koje druge osobe pružaju odgovarajućim pokretninama na tržištu ili ako se ista može iznajmiti na tržištu, to i ovaj sud nalazi da predložene pokretnine nisu izuzete iz ovrhe, te da je zakonito rješenje o ovrsi kojima je ovrha nad predloženim pokretninama dozvoljena. Prema odredbi čl. 127. st. 1. OZ ovrhovoditelj može predložiti da sud donese rješenje o ovrsi na pokretninama čak i ne naznačujući mjesto gdje se one nalaze. Prema odredbi čl. 131. st. 1. i 2. OZ-a pljenidba se obavlja sasta­vljanjem pljenidbenog zapisnika, a popisati se mogu sve pokretnine koje se nalaze u posjedu ovršenika, osim pokretnina koje su u smislu odredbe čl. 128. OZ izuzete iz ovrhe. Prema odredbi čl. 132. st. 1. OZ popisat će se onoliko pokretnina koliko je potrebno za namirenje ovrhovoditeljeve traž­bine. Prema tome, čak ako je jedno vozilo i prodano, što ovrhovoditelj poriče, to ova činjenica ne čini prvostupanjsko rješenje nezakonitim."

VRS RH Pž-2448/98 od 01. rujna 1998.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr