Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 I 173/03) Članak 196.

Pljenidba dionica za koju nije izdana isprava o dionici obavlja se dostavom rješenja o ovrsi dioničkom društvu koje vodi knjigu dionica.

 

Pljenidbom ovrhovoditelj stječe založno pravo na dionici, a društvo koje vodi knjigu dionica dužno je bez odgode obavijestiti ovršni sud o obavljenom upisu.

 

"Iz spisa proizlazi da je po prijedlogu ovrhovoditelja za nastavkom ovrhe na dionicama ovršenika, koji je stavljen iz razloga što ovrha na pokretninama ovršenika prema rješenju Ovrv-13195/97 nije moguća, pa je prvostupanjski sud donio pobijano rješenje primjenom odredbe čl. 5. st. 4. Ovršnog zakona ("Narodne novine" broj 57/96 i 29/99)

 

Ovrha je određena pljenidbom dionica koje ovršenik ima na svoje ime u tvrtki G. d.d. Grubišno Polje od serijskog broja 8302 do 23230, a za koje nije izdana isprava o dionici procjenom i prodajom tih dionica, te namirenjem ovrhovoditelja iz postignute cijene.

 

Prema odredbi čl. 196. Ovršnog zakona, pljenidba dionica za koju nije izdana isprava o dionici obavlja se dostavom rješenja o ovrsi dioničkom društvu koje vodi knjigu takvih dionica. Pljenidbom ovrhovoditelj stječe založno pravo na dionici. U pobijanom rješenju također naloženo je sudioniku G. d.d. upis pljenidbe u knjigu dionica, te mu je naloženo da bez odgode obavijesti sud o obavljenom upisu ili o razlozima zbog kojih se upis nije mogao obaviti. Nadalje, G. d.d. prema čl. 196. st. 2. Ovršnog zakona dioničko društvo nema pravo žalbe protiv rješenja o ovrsi, te također odgovara za štetu koju bi ovrhovoditelj mogao pretrpjeti zbog toga što nije postupio u skladu s odredbom čl. 196. st. 2. i 3. Ovršnog zakona. Za štetu odgovara i član uprave, te ostale odgovorne osobe dioničkog društva."

VTS RH, Pž-4613/00 od 27. studenog 2001.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr