Zakon o izvršnom postupku (Narodne novine broj 53/91 i 91/92) Članak 124. st. 4. /sada čl. 177. Ovršnog zakona, Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03/

Poslodavac je odgovoran za štetu koja je nastala vjerovniku uslijed toga što nije postupio po rješenju o izvršenju kojim je odredena zabrana na određe­nom dijelu osobnog dohotka (plaće) dužnika. Vjerovnik, međutim, nema pravo zahtijevati naknadu štete u stranoj valuti bez obzira što je obveza dužnika (radnika) iz izvršne isprave glasila na stranu valutu.

 

"Kod toga se napominje da i po stanovištu ovog suda tužitelj nema pravo na naknadu štete u DEM. Naime, zahtjev tužitelja predstavlja zahtjev za naknadu štete iz osnova odgovornosti za propuštenu obustavu za isplatu dospjelih obroka, a prema rješenju o izvršenju Općinskog suda u D. S., koje je dostavljeno tuženiku kao poslodavcu dužnika tužitelja. Ovo pravo tužitelju pripada prema odredbi č1. 124. st. 4. Zakona o izvršnom po­stupku, a koji je preuzet kao Zakon Republike Hrvatske (NN 53/91). Naime, prema odredbi čl. 93. st. 1. citiranog Zakona tuženik je trebao izvršiti za­pljenu 1/3 osobnog dohotka svoga radnika, a u postupku je utvrđeno da to nije učinio i da je tužitelju dostavljao manje od 1/3 upravo za iznose koji su navedeni u izreci ove presude u dijelu u kojem su određene kamate na te iznose. Na taj način nedoznačavanjem ovoga iznosa tužitelju je nastala šteta. Međutim radi se o novčanoj šteti jer se radilo o obvezi tuženika da doznačuje dinarske iznose tužitelju. Kako se radi o novčanoj šteti na takav slučaj treba se primjeniti odredba č1. 394. ZOO, po kojima kad obveza ima za promet svotu novca, dužnik je dužan da isplati onaj broj novčanih jedini­ca na koji obveza glasi."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-369/92 od 8. lipnja 1993.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr