Zakon o izvršnom postupku (Narodne novine broj 53/91 i 91/92) Članak 70. /sada čl. 127. Ovršnog zakona, Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03/

IZVRŠENJE NA POKRETNIM STVARIMA - MJESNA NADLEŽNOST

 

Za odlučivanje o prijedlogu za izvršenje nad pokretnim stvarima dužnika u kojem nije naznačeno mjesto gdje se stvari nalaze, mjesno je nadležan sud na čijem se području nalazi prebivalište ili boravište odnosno sjedište dužnika.

 

"Ispitujući pobijano prvostupanjsko rješenje u smislu odredbe čl. 365. st. 2. Zakona o parničnom postupku (NN, broj 53/91) u vezi s odredbom čl. 14. Zakona o izvršnom postupku, ovaj sud nalazi da u prvostupanjskom postupku nije počinjena nijedna od apsolutno bitnih povreda odredaba postupka te da je prvostupanjski sud pravilno primijenio odredbe Zakona o izvršnom postupku oglašavajući se mjesno nenadležnim za raspravljanje i odlučivanje u ovome izvršnom predmetu, ali se pogrešno pozvao na odredbu čI. 194. Zakona o izvršnom postupku kada se oglasio mjesno nenadležnim. Prijedlogom za izvršenje predloženo je da se radi ostvarenja novčanog potraživanja vjerovnika odredi izvršenje propisom i prodajom dužnikovih pokretnih stvari koje se nađu na njegovu posjedu u kući, gospodarskim, poslovnim i drugim objektima, te prodajom tih stvari i namirenjem vjerovnika iz iznosa dobivenog prodajom. Prema odredbi čI. 70. Zakona o izvršnom postupku, vjerovnik može predložiti da sud donese rješenje o izvršenju na pokretnim stvarima ne naznačujući mjesto gdje se stvari nalaze. Za odlučivanje o tome prijedlogu mjesno je nadležan sud na čijem se području nalazi prebivalište iii boravište, odnosno dužnikovo sjedište. Vjerovnik u tom slučaju može podnijeti prijedlog za izvršenje svakome stvarno nadiežnom sudu na čijem se području nalaze tuženikove pokretne stvari uz prijedlog da taj sud provede izvršenje."

VTS RH, Pž-4288/94 od 13. prosinca 1994.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr