Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99 i 42/00) Članak 124. st. 1.

Nakon što donese zaključak o predaji nekretnine kupcu, sud će na prijedlog kupca, narediti drugim osobama koje ne raspolažu valjanim pravnim temeljem za korištenje nekretnine da je predaju kupcu. U istom rješenju sud će odrediti ovrhu protiv tih osoba radi ispražnjenja i predaje nekretnine kupcu.

 

"Iz spisa proizlazi da je u stečajnom postupku nad dužnikom P. kupac T.-T. d.o.o. Rijeka, isplatio kupoprodajnu cijenu nakon što mu je navedena nekretnina dosuđena i zaključkom 29. studenoga 2002. godine predana. Nesporno je da kupac nije u mogućnosti preuzeti u posjed navedenu nekretninu, jer ga u tome sprečavaju treće osobe, radi čega je i zatražio određivanje prisilne ovrhe iseljenja trećih osoba. Spisu, a niti žalbi, ne priležu dokazi da navedene treće osobe raspolažu valjanim pismenim pravnim temeljem za korištenje predmetne nekretnine.

 

Iz predmetnog spisa ovaj sud nalazi da su ispunjeni svi uvjeti za donošenje rješenja o dosudi navedene nekretnine sukladno odredbi čl. 98. OZ-a.

 

Prema odredbi čl. 124. st. 1. OZ-a, nakon što donese rješenje o predaji nekretnine kupcu, sud će, na prijedlog kupca, narediti drugim osobama koje ne raspolažu valjanim pravnim temeljem za korištenje nekretnine, da je bez odgode predaju kupcu i u istom rješenju odrediti protiv tih osoba ovrhu ispražnjenjem i prodajom nekretnine.

 

Odredbom istog članka stavka 2. određeno je da provedbi navedene ovrhe, ovršni sud će pristupiti odmah po donošenju rješenja, time da žalba ne odgađa ovrhu.

 

Stoga ovaj sud nalazi da su ispunjeni svi uvjeti predviđeni čl. 124. u svezi čl. 98. OZ-a za donošenje pobijanog rješenja, radi čega nalazi neosnovane navode žalitelja u žalbi."

VTS RH, Pž-1385/03 od 1. srpnja 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr