Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 100.

 

POLAGANJE KUPOVNINE

 

Kupac dražbovane nekretnine dužan je položiti u sud ili kod javnog bilježnika kupovninu u roku koji mu je odredio sud u zaključku o prodaji.

 

Ako kupac u određenom roku ne položi kupovninu sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju.

 

"Činjenični supstrat rješenja žaliteljica u bitnome i ne spori. U žalbi se dapače potvrđuje da je žaliteljica rješenjem Trgovačkog suda u B. broj VI St-10/99-76 od 7. rujna 2000. godine pozvana da položi kupovninu u roku 30 dana od pravomoćnosti rješenja o dosudi u svrhu podmirenja svojih obveza po rješenju o dosudi nekretnine. Rješenjem je žaliteljica upozorena da će, ukoliko ne položi kupovninu, sud prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju. Rješenje o određivanju prodaje u stečajnom postupku predmetnih nekretnina donijeto je pozivom na odredbu čl. 87. st. 3. i 88. Ovršnog zakona (Narodne novine br. 57/96 i 29/99) u svezi sa čl. 164. st. 1. Stečajnog zakona (Narodne novine br. 44/96, 29/99 i 129/00). Sukladno odredbama Ovršnog zakona kupcu kojemu je dosuđena nekretnina ostavljen je zakonom propisani rok u kojemu može uplatiti kupovninu. Kupac je dužan nakon primitka rješenja položiti u sud ili kod javnog bilježnika kupovninu u roku određenom u zaključku o prodaji. Prema odredbi čl. 100. st. 2. Ovršnog zakona ako kupac u određenom roku ne položi kupovninu, sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećim i odrediti novu prodaju.

 

Nesporno je da kupovnina nije položena u određenom roku, kao i da je odbor vjerovnika donio odluku da se prodaja oglasi nevažećom, te da se oglasi nova prodaja javnom dražbom uz iste uvjete kao na dražbi za predmetne nekretnine od 19. rujna 2000. godine. Jedino rješenje koje je pod takvim okolnostima stečajno vijeće moglo donijeti jeste ono iz čl. 100. st. 2. Ovršnog zakona kojim se prodaja oglašava nevažećom i određuje nova prodaja."

VTS RH Pž-1531/01 od 14. travnja 2001. godine

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr