Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 98.

 

ROČIŠTE ZA DRAŽBU I DOSUDA

 

Protiv rješenja o dosudi pravo na žalbu ne pripada članovima društva stečajnog dužnika čija se nekretnina prodaje na javnoj dražbi, jer oni niti su stranke u ovršnom postupku, niti su sudjelovali na dražbi kao ponuditelji.

 

"Pravo na žalbu prema Stečajnom zakonu (Narodne novine broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03), načelno je dopušteno, osim u slučajevima u kojima taj zakon isključuje pravo na žalbu (čl. 11. st. 1. SZ-a). Generalno pravo na žalbu u stečajnom postupku pripada sudionicima toga postupka (stečajnom upravitelju, stečajnim, razlučnim i vjerovnicima stečajne mase) u dijelu koji se tiče njihova prava. Ovakav zakonski pristup zapravo znači personalno ograničenje prava na žalbu, jer Stečajni zakon značajno redigira pravilo o načelnoj dopuštenosti žalbe s obzirom na krug osoba kojima to pravo pripada, na način da, u pravilu uz svaku pojedinu odluku uređuje pravo na žalbu određujući i krug osoba kojima to pravo pripada.

 

Pravo na žalbu osobama iz čl. 195. SZ-a, u konkretnom slučaju članovima društva dužnika (žaliteljima), priznaje se odredbom iz čl. 193a. toč. 5. Stečajnog zakona. Dakle, članstvo u društvu stečajnog dužnika ne može opravdati pravni interes žalitelja za podnošenje predmetne žalbe, budući im je takav interes Stečajni zakon priznao isključivo u odredbi iz čl. 193a. st. 5.

 

Kada se u stečajnom postupku imovina stečajnog dužnika prodaje po pravilima Ovršnog zakona (Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03), tada se odredbe toga Zakona primjenjuju supsidijarno. To znači da osobe kojima nije priznato svojstvo sudionika u stečajnom postupku, temeljem odredbi Stečajnog zakona, to svojstvo u postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika po pravilima ovrhe mogu steći samo ako je to u skladu s pravilima Stečajnog zakona, pa im ni Ovršni zakon ne može priznati više prava nego što im je to priznato odredbama Stečajnog zakona. Prvostupanjski sud je vrlo razložno i jasno obrazložio na koji način se stječe status sudionika u postupku prodaje nekretnine po pravilima Ovršnog zakona, pa ih se drži nepotrebnim ponavljati."

VTS RH, Pž-5863/03 od 20. siječnja 2004.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr