Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 I 173/03) Članak 98. st. 3. i 4.

 

ROČIŠTE ZA DRAŽBU I DOSUDA

 

U rješenju o dosudi sud treba za svaku ponudu navesti razloge zbog kojih nije prihvaćena, a za najpovoljniju ponudu treba navesti razloge zbog čega je ista najpovoljnija.

 

"Protiv navedenog rješenja žali se ponuditelj S.D. d.o.o. iz Labina.

 

Glede ponuditelja koji je prihvaćen od stečajnog vijeća, te njemu dosuđena nekretnina, žalitelj ukazuje da taj ponuditelj nije priložio uz svoj zahtjev izvadak iz sudskog registra iako je to bio izričit uvjet sudjelovanja za podnošenje valjanog prijedloga, pa njegova ponuda kao nepotpuna nije mogla biti niti razmatrana.

 

Tvrdi da je nekretnina trebala biti dosuđena žalitelju, jer da je on ponudio veći novčani iznos sredstava za nekretninu.

 

Stečajni upravitelj je odgovorio na žalbu.

 

Odgovarajući na žalbu navodi da je ponuda žalitelja u stvari iznosila 2.505.505,00 kn, a da je ponuditelj kojemu je dosuđena nekretnina ponudio 3.201.000,00 kn, pa je dakle ponuda komu je dosuđena nekretnina povoljnija. Stečajni upravitelj smatra da je žalitelj iznos od 3.720.505,00 kn izveo iz utvrđenih ulaganja za vrijeme od 1995. godine do oglašavanja prodaje nekretnine u ukupnom iznosu od 435.000,00 kn te potrebnih ulaganja za sanaciju krovišta u iznosu od 780.000,00 kn, tako po žalitelju njegova ponuda iznosi 3.720.505,00 kn, a je stečajni upravitelj citira u žalbi. Stečajni upravitelj upozorava da se iznos od 435.000,00 kn ne može priznati, jer za ta ulaganja zakupoprimac, tj. žalitelj nije dobio suglasnost da iste budu na teret zakupodavca. To stoga jer je čl. 6. ugovora o zakupu poslovnog prostora utvrđeno da se zakupac obvezuje snositi troškove preuređenja prostora, jer mu je zakupnina utvrđena stoga u nižem iznosu.

 

Žalba je osnovana.

 

U ponovljenom postupku, prvostupanjski sud prilikom prihvaćanja ili neprihvaćanja nekih od ponuda, dati će razloge zbog čega je neku ponudu prihvatio ili ne, odnosno dosudio nekom od ponuditelja određenu nekretninu ili pokretninu, a ne samo konstatirati da su prihvaćene najpovoljnije ponude bez navođenja razloga zbog čega su najpovoljnije."

VTS RH, Pž-654/03 od 1. travnja 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr