Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 80.

Nakon upisa zabilježbe ovrhe ne može se za namirenje druge tražbine istoga ili drugog ovrhovoditelja na toj nekretnini provesti poseban ovršni postupak.

 

Nakon upisa zabilježbe ovrhe isti ili drugi ovrhovoditelj pristupa u već pokrenuti ovršni postupak.

 

"Trgovački sud u Z. pobijanim rješenjem broj Ovr-856/98 od 22. srpnja 1999. godine odredio je pristupanje ovrsi u ovršnom predmetu broj Ovr-856/98 od 22. srpnja 1999. I. P. i M. P. iz Goričana, kao drugo i trećeovrhovoditelja. Ovako je sud odlučio pozivom na odredbu čl. 80. Ovršnog zakona.

 

Protiv ovog rješenja žali se ovrhovoditelj.

 

Žalba nije osnovana.

Prema odredbi čl. 80. Ovršnog zakona (NN broj 57/96 i 29/99 - dalje: OZ) proizlazi da nakon upisa zabilježbe ovrhe ne može se za namirenje druge tražbine istog ili drugog ovrhovoditelja na toj nekretnini provesti poseban ovršni postupak, tako da ovrhovoditelj za čiju je tražbinu kasnije određena ovrha na istoj nekretnini stupa u već pokrenuti ovršni postupak, a pokrenutom ovršnom postupku može se pristupiti do pravomoćnosti rješenja o dosudi nekretnine kupcu.

 

U skladu sa citiranim propisima Ovršnog zakona prijedlog drugo i trećeovrhovoditelja je osnovan, stoga je odluka prvostupanjskog suda pravilna i na zakonu osnovana."

VTS RH, Pž-1693/00 od 4. srpnja 2000.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr