Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 67.

 

OBUSTAVA I ZAVRŠETAK OVRHE

 

Sud može pozvati ovrhovoditelja da dostavi točan i potpun naziv ovršenika prije donošenja rješenja o ovrsi.

 

Nakon što je sud donio rješenje o ovrsi u odnosu na ovršenika kako ga je ovrhovoditelj naznačio i nakon što je pokušao obaviti dostavu, prvostupanjski sud može samo pozvati ovrhovoditelja da dostavi pravilnu adresu za naznačenog ovršenika.

 

Ako se utvrdi da ovršenik označen u rješenju o ovrsi ne postoji, sud će obustaviti ovrhu, jer ovrhu nad nepostojećim ovršenikom nije moguće provesti.

 

"Ovrhovoditelj je podnio ovršni prijedlog kojim je predložio da se donese rješenje o ovrsi u odnosu na ovršenika M. Gornja Stubica, te je prvostupanjski sud donio rješenje o ovrsi broj Ovrv-12303/97-6 dana 21. 05. 1999. godine u odnosu na ovršenika kako ga je ovrhovoditelj naznačio. Pošto prvostupanjski sud nije obavio uspješnu dostavu 22. 04. 1999. godine, jer se pismeno vratilo sa naznakom "ne postoji više", prvostupanjski sud je izvršio uvid u sudski registar i utvrdio da tvrtka M. Gornja Stubica nije upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Z., te je pozvao ovrhovoditelja da dostavi točan i potpun naziv i adresu ovršenika. Prema stavu ovoga suda, prvostupanjski sud je zaključkom od 31. 02. 2001. godine pogrešno pozvao ovrhovoditelja da dostavi točan i potpun naziv ovršenika. Na ispravak naziva ovršenika je prvostupanjski sud mogao i trebao ovrhovoditelja pozvati temeljem odredbe članka 109. stavak 1. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, br. 53/91, 91/92, 112/99 i 88/01) u vezi sa člankom 19. Ovršnog zakona (Narodne novine, br. 57/96, 29/99, 42/00) samo prije izdavanja rješenja o ovrsi, jer je prvostupanjski sud vidio ili trebao vidjeti da naznaka naziva ovršenika - M. Gornja Stubica nije pravilan i potpun, jer tako označena stranka nije niti pravna niti fizička osoba, pa se protiv tako označene stranke nije moglo donijeti rješenje o ovrsi. Međutim, nakon što je sud donio rješenje o ovrsi u odnosu na ovršenika kako ga je ovrhovoditelj naznačio i nakon što je pokušao obaviti dostavu, prvostupanjski sud je mogao ovrhovoditelja pozvati samo da dostavi pravilnu adresu za naznačenog ovršenika kako bi mogao obaviti dostavu sukladno odredbi članka 8. Ovršnog zakona. Prema tome, nakon što je prvostupanjski sud postupio po prijedlogu ovrhovoditelja i donio rješenje o ovrsi broj Ovrv-12303/97-6 od 21. 05. 1999. godine, nisu postojali zakonski uvjeti za odbacivanje ovršnoga prijedloga u smislu odredbe članka 109. stavak 4. Zakona o parničnom postupku u vezi sa odredbom članka 19. Ovršnog zakona - iz razloga što se takvo rješenje nije moglo dostaviti.

 

Kako iz podneska ovrhovoditelja od 26.03.2001. godine proizlazi da je prvostupanjski sud rješenje o ovrsi broj Ovrv-12303/97 dostavio na pravilnu adresu, ali dostava nije uspjela iz razloga što se na toj adresi ne nalazi onaj ovršenik koji je određen u rješenju o ovrsi, to će prvostupanjski sud u nastavku postupka donijeti rješenje kojim će ovrhu obustaviti temeljem odredbe članka 67. stavak 2. Ovršnog zakona, jer je ovrha nad nepostojećim ovršenikom nemoguća."

VTS RH, Pž-280/02 od 26. lipnja 2002.

 

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr