Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 67.

 

OBUSTAVA I ZAVRŠETAK OVRHE

 

Ovrha će se obustaviti ukoliko postane nemoguća ili neprovediva.

 

Nakon što je doneseno rješenej o ovrsi, u ovršnom postupku, prijedlog više nije moguće preinačiti na drugog ovršenika, već ovrhovoditelj može podnijeti novi ovršni prijedlog protiv osobe za kojeg smatra da je novi dužnik.

 

"Rješenje o ovrsi broj izdano je dana 27. siječnja 1999. godine. Prema čl. 67. st. 2. OZ-a ovrha će se obustaviti ako je postala nemoguća ili se zbog drugih razloga ne može provesti. Očito je da se ovrha onim sredstvom, na onom predmetu ili protiv onog ovršenika kako je označen u rješenju o ovrsi ne može provesti. Ovrhovoditelj u žalbi to ne dovodi u pitanje, pa je prvostupanjski sud pravilno postupio kada je obustavio ovrhu.

 

Prijedlog za ovrhu nije moguće preinačiti kako zamišlja ovrhovoditelj. Ako se pozivom na čl. 19. st. 1. OZ-a na odgovarajući način primjene odredbe iz čl. 192. st. 1. ZPP-a, jasno je da preinaka nije moguća. Tužitelj naime može, prema toj odredbi, preinačiti tužbu sve do zaključenja glavne ra­s-prave i tako da umjesto prvobitnog tuženika tuži drugu osobu. Nakon zaključenja glavne rasprave, a pogotovo nakon donošenja presude, tužbu nije moguće preinačiti. U ovršnom postupku jednako tako nije moguće preinačiti prijedlog za ovrhu nakon što je rješenje o ovrsi već doneseno. Prirodno je i logično da se rješenje o ovrsi u kojem je kao ovršenik označen "CD s. s. o. m." Zagreb (nije jasno je li to uopće pravna osoba) ne može provesti protiv neke druge osobe koja u rješenju uopće nije oz­-načena kao ovršenik. Ovrhovoditelj, naravno, može podnijeti novi prijedlog za ovrhu protiv osobe za koju on smatra da je dužnik, a što je on već i učinio, jer je takav prije­dlog priložio uz žalbu."

VTS RH, Pž-5369/99 od 18. siječnja 2000.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr