Zakon o izvršnom postupku (Narodne novine broj 53/91 i 91/92) Članak 51. /sada čl. 49. Ovršnog zakona, Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03/

 

PRIGOVOR PROTIV RJEŠENJA O IZVRŠENJU PO ISTEKU ROKA

 

Dužnik može istaknuti prigovor protiv rješenja o izvršenju da je dug platio nakon donošenja rješenja i nakon isteka roka za prigovor, sve do okončanja izvršnog postupka.

 

"Citiranim rješenjem odbačeni su dužnikovi prigovori. Protiv tog rješenja žali se dužnik, uz prijedlog da ovaj sud postupi u smislu žalbenih navoda.

Iz spisa je vidljivo da je dužnik nepravodobno uložio prigovor protiv rješenja o izvršenju od 19. listopada 1993. broj Iv-6736/93, ali je tvrdio da je uplatio dugovanje vjerovniku.

 

Prvostupanjski sud je prigovor kao nepravodoban odbacio. Okolnost da je dužnik u međuvremenu platio sporno potraži­vanje ima utjecaja na doneseno rješenje.

 

Ako je dužnik platio sporni iznos i to nakon što je doneseno rješenje o izvršenju, tada je dužnik mogao uložiti prigovor i taj bi prigovor bio dopušten po čl. 51. ZIP-a.

 

Zbog toga je pobijano rješenje nezakonito i nepravilno jer je doneseno suprotno odredbi čl. 51. ZIP-a."

VTS RH, Pž-4290/94 od 6. prosinca 1994.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr