Zakon o izvršnom postupku (Narodne novine 53/91 i 91/92) Članak 54. /sada čl. 48.a. Ovršnog zakona, Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03/

 

OPOZICIONA TUŽBA

 

U parnici pokrenutoj opozicionom tužbom može se raspravljati je li potraživanje iz presude prestalo, a ne je li postojala obveza iz obveznopravnog odnosa o kojemu je sud pravomoćno presudio.

 

"Tužba iz čl. 54. Zakona o izvršnom postupku (Narodne novine 53/91 i 91/92, u daljnjem tekstu: ZIP) jest opoziciona tužba koja po svom pravnom karakteru ima značaj pravnog lijeka. Njome se dužnik (tužitelj u parnici) suprostavlja zahtjevu vjerovnika tvrdnjom da je izvršenje na temelju konkretne izvršne isprave nedopušteno. U toj parnici se ne može raspravljati o nečemu što je već pravomoćno presuđeno i dovoditi u pitanje autoritet pravomoćne sudske odluke (u ovom slučaju presude broj P-2815/91 od 2. 10. 1992. godine). Sud tijekom cijelog postupka po službenoj dužnosti pazi da li je stvar pravomoćno presuđena i ako utvrdi da je parnica pokrenuta o zahtjevu o kojem je već pravomoćno odlučeno, odbacit će tužbu (čl. 333. st. 2. Zakona o parničnom postupku - Narodne novine broj 53/91 i 91/92, u daljnjem tekstu: ZPP). Ne može se više raspravljati da li je tuženik bio dužan ili nije temeljem određenog obveznopravnog odnosa. Nakon presude izvor obveze nije više obveznopravni odnos, već presuda. Dužnik više nije dužan zbog toga što bi njegova obveza proizlazila iz određenog obveznopravnog odnosa (ugovora, uzrokovanja štete i slično), već zbog toga što mu je pravomoćnom sudskom presudom naloženo da nešto učini, trpi ili propusti. Stoga se u parnici pokrenutoj opozicionom tužbom u smislu čl. 54. ZIP-a može raspravljati da li je potraživanje iz presude prestalo, a ne o tome da li je ono postojalo prije presude. Tužitelj nije dokazao da je njegova obveza iz presude P-2815/91 od 2. 10. 1992. godine prestala isplatom ili na koji drugi način.

 

Valjalo je stoga žalbu odbiti kao neosnovanu i temeljem čl. 368. ZPP-a potvrditi presudu prvostupanjskog suda."

VTS RH, Pž-111/96 od 13. veljače 1996.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr