Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03)Članak 46. st. 1. toč. 5. /nakon Novele broj 173/03 - čl. 46. st. 1. toč. 4./

 

RAZLOZI ZA PRAVNI LIJEK PROTIV RJEŠENJA O OVRSI

 

Nakon proteka vremena na koje je neka osoba imenovana za člana uprave trgovačkog društva, nije moguće osnovano tražiti vraćanje te osobe u članstvo uprave trgovačkog društva.

 

"Ovaj žalbeni sud nalazi da ovršni prijedlog ovrhovoditelja nije osnovan.

 

Ovo zbog toga, što iz činjenica u spisu proizilazi da je ovrhovoditelj bio imenovan za člana uprave ovršenika odlukom Nadzornog odbora ovršenika dana 13. prosinca 1995. godine na vrijeme od 5 godina (list 7).

 

Ovršni prijedlog ovrhovoditelja podnesen je Trgovačkom sudu u S. 19. siječnja 2001. godine, dakle nakon što je po zakonu ovrhovoditelju prestalo članstvo u upravi ovršenika istekom vremena na koje je bio izabran. Naime, mandat člana uprave ovršenika ovrhovoditelju je prestao 13. prosinca 2000. godine.

 

Prema tome, u vrijeme kada je ovaj ovršni postupak započet ovrhovoditelj nije mogao tražiti da ga se vrati u upravu ovršenika, jer je protekao rok u kojemu je po zakonu to bilo moguće tražiti, a kako je to određeno odredbom čl. 46. st. 2. toč. 5. Ovršnog zakona (Narodne novine br. 57/96 i 29/99).

 

Prilikom odlučivanja o žalbi ovršenika, ovaj sud polazi od činjenice, da za valjanost imenovanja člana uprave nije odlučan dan upisa u sudski registar izabranih članova uprave, jer upis u sudski registar ima deklaratorni karakter i taj upis je važan radi odnosa sa trećim osobama. Nadalje, odlukom o imenovanju članova uprave ne određuje se područje djelatnosti svakog člana uprave. Naime, članovi uprave moraju međusobno podijeliti radne obveze, tako da se zna što koji član uprave treba raditi.

 

Mandat člana uprave traje do kraja mandatnog razdoblja, pa nije dopušteno automatsko produljenje mandatnog razdoblja, ni članova uprave ni uprave u cijelosti čak i za slučaj da se član uprave ne opozove. To znači, da se članu uprave ne može ni u kom slučaju produljiti zakonski rok imenovanja od 5 godina."

VTS RH, Pž-2804/01 od 12. lipnja 2001.

 

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr