Zakon o izvršnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 91/92) Članak 50. /sada čl. 46. i 48. Ovršnog zakona, Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03/

 

RAZLOZI ZA PRAVNI LIJEK PROTIV RJEŠENJA O IZVRŠENJU TEMELJEM OVRŠNE ISPRAVE

 

Razlog za prigovor (odnosno žalbu) protiv rješenja o izvršenju ne može biti pobijanje osnovanosti tužbenog zahtjeva.

 

"Prijedlog za izvršenje podnijet je na temelju izvršne isprave - pravomoćne presude Trgovačkog suda u S. broj P-1760/94 od 11. travnja 1995. godine što među strankama nije sporno. Prvostupanjski sud usvojio je ovaj prijedlog i donio rješenje o izvršenju broj I-716/95 od 11. prosinca 1995. godine. Protiv rješenja o izvršenju dužnik može podnijeti prigovor /nakon Novele broj 173/03 - i žalbu/. (…) Razlozi koje je dužnik istakao, kako to pravilno ističe prvostupanjski sud, jesu razlozi koje je tuženik u parničnom postupku - sada dužnik, mogao isticati samo do okončanja parničnog postupka u kojem je donijeta izvršna isprava. Ako je tuženik bio nezadovoljan prvostupanjskom presudom mogao je razloge koje sada ističe u prigovoru protiv rješenja o izvršenju iznijeti pravovremenom žalbom protiv presude kako bi spriječio nastupanje pravomoćnosti prvostupanjske presude.

 

U izvršnom postupku sud više ne može raspravljati o osnovanosti tužbenog zahtjeva jer se radi o presuđenoj stvari (…)."

VTS RH, Pž-1487/96 od 11. lipnja 1996.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr