Zakon o izvršnom postupku (Narodne novine broj 53/91 i 91/92) Članak 4. i 42. /sada čl. 41. i 69. Ovršnog zakona, Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03/

 

ODGOVORNOST ZAVODA ZA PLATNI PROMET

 

Vjerovnik koji smatra da organizacija za platni promet nije u cijelosti po­stupila po rješenju o izvršenju (da je pogrešno obračunala kamate) ima pra­vo zahtijevati da se to razjasni u izvršnom postupku.

 

"Tužitelj prigovara tužaniku što nije izvršio u cijelosti rješenje o izvrše­nju Okružnog privrednog suda Zagreb broj Iv-1091/89 od 4. 10. 1989., te prilaže svoj obračun iznosa koji je tuženik trebao naplatiti. Tuženik pak smatra da je u cijelosti izvršio naplatu u skladu sa navedenim sudskim rje­šenjem. Za pretpostaviti je da je između stranaka sporan način obračuna zateznih kamata, u vremenu od 28. 07. 1988. pa do dana plaćanja. Tužitelj je doista, u navedenom spisu Iv-1081/89, trebao podneskom od suda zatra­žiti da se razjasni način obračuna kamata, priložiti svoj obračun, te tražiti da sud rješenjem odredi nastavak izvršenja do potpune naplate, a u smislu odredbe članka 4. i 42. Zakona o izvršnom postupku (preuzetog NN 53/91 i 91/92), te u tom predmetu dokazati osnovanost svog načina obračunavanja, zatražiti donošenje dopunskog rješenja o izvršenju kojim bi se odredio is­pravan obračun, te pravnim lijekovima u tom postupku zaštiti svoje inte­rese (članak 8. st. 1. ZIP-a). Tužitelj niti ne dokazuje da bi tuženik odbio u cijelosti provesti rješenje o izvršenju Iv-1081/89, već nudi svoj obra­čun, a ispravnost tog obračuna treba utvrditi sud u izvršnom postupku. Tu­žitelj, dakle, nije dokazao postojanje uvjeta za naknadu štete, a u smislu odredbe članka 154. st. 1. čl. 158. i čl. 172. st. 1. Zakona o obveznim odnosima (preuzetog NN 53/91 i 73/91)."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-441/93 od 7. rujna 1993.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr