Zakon o izvršnom postupku (Narodne novine broj 53/91 i 91/92) Članak 36. i 50. /sada čl. 33. i 46. st. 1. toč. 1. i 2. Ovršnog zakona, Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03/

Ako se prijedlog za izvršenje podnosi sudu koji je o potraživanju odlučivao u prvom stupnju, uz prijedlog se ne mora priložiti izvršna isprava na kojoj je stavljena potvrda o izvršnosti.

 

Ako dužnik smatra da izvršna isprava nije stekla svojstvo izvršnosti može podnijeti prigovor /nakon Novele broj 173/03 - žalbu iz razloga predviđenog odredbom čl. 46. st. 1. toč. 1. i 2./.

 

Neosnovanu potvrdu o izvršnosti ukida rješenjem isti sud, na prijedlog ili po službenoj dužnosti.

 

"Prema odredbi članka 36. st. 2. i 3. Zakona o izvršnom postupku (pre­uzetog NN 53/91 i 91/92 - dalje ZIP) potvrdu o izvršnosti daje sud koji je odlučivao o potraživanju u prvom stupnju, a neosnovanu potvrdu o izvrš­nosti ukinut će rješenjem isti sud na prijedlog ili po službenoj dužnosti. Prema odredbi članka 50. st. 1. t. 3. ZIP-a prigovor protiv rješenja o izvršnosti može se podnijeti iz razloga koji spriječavaju izvršenje, a osobito ako odluka na temelju koje je doneseno rješenje o izvršenju nije izvršna. Nakon pri­govora sud postupa dalje po odredbi članka 52. i 53. ZIP-a. U ovom slučaju prijedlog za izvršenje podnijet je sudu koji je o potraživanju odlučivao u prvom stupnju pa vjerovnik nije dužan uz prijedlog za izvršenje podnijeti i izvršnu ispravu (argumentum a contratio iz članka 36. st. 1. ZIP-a). Stoga valja zaključiti, da, kada je dužnik u prigovoru istakao da je neosnovana potvrda o izvršnosti izvršne isprave, prvostupanjski sud u ovom postupku ispituje da li je taj prigovor osnovan, odnosno da li je neosnovana potvrda o izvršnosti, te donosi rješenje o tome prema odredbi članka 36. st. 3. ZIP, odnosno i daljnja rješenja (…). Drugim riječima, ne stoji stav prvostupanjskog suda da se ovakav prigovor može isticati samo u posebnom postupku, jer za takav stav nema uporišta u zakonu, pa će u nastavku postupka prvostu­panjski sud utvrditi osnovanost ovih dužnikovih prigovora, te donijeti odgo­varajuća rješenja, a temeljem naprijed navedenih odredaba ZIP-a."

VTS RH, Pž-215/94 od 8. ožuj­ka 1994.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr