Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 32.

ALTERNATIVNO OVLAŠTENJE OVRŠENIKA

 

Alternativno ovlaštenje ovršenika (facultas alternativa) je pravo ovršenika da se od ispunjenja presuđene obveze oslobodi ispunjenjem neke druge činidbe određene u ovršnoj ispravi, ali ne može poslužiti kao ovršni naslov, niti se može ovršiti.

 

"Prvostupanjski sud je pravilno odlučio kada je ocijenio da predmet ovrhe može biti samo otklanjanje nedostataka, jer alternativno ovlaštenje (facultas alternativa) koje je unijeto u izreku presude ne može poslužiti kao ovršni naslov, koju ocjenu prihvaća i ovaj žalbeni sud, čime je prvostupanjski sud pravilno primijenio odredbe OZ-a.

 

Naime, fakultativne obveze su takove kod kojih dužnik duguje samo jedan predmet odnosno činidbu, ali se može osloboditi te obveze predajom nekog drugog predmeta ili ispunjenjem druge činidbe, dakle postoji samo jedna stvar koja se duguje odnosno činidba koju se treba izvršiti. Ovim ovlaštenjem za zamjenu dužne obveze nekom fakultativno određenom obvezom dužnik se može koristiti sve dok u postupku ovrhe ovrhovoditelj /nakon Novele broj 173/03 - "makar djelomično"/ ne ostvari svoje pravo, međutim predmet ovrhe može biti samo dužna stvar odnosno činidba, u konkretnom slučaju otklanjanje nedostataka, a ne i ona koja je fakultativno navedena. Ovo iz razloga jer fakultativno ovlaštenje oslobađa dužnika od obveze, ali nije tužbeni zahtjev već se po svom karakteru uzima kao građansko-pravna ponuda o kojoj sud u tijeku postupka ne može raspravljati, i koja se unosi u dispozitiv presude kojom se prihvaća kondemnatorni tužbeni zahtjev, ali taj dio dispozitiva presude ne može biti ovršni naslov."

VTS RH, Pž-5710/03 od 13. siječnja 2004.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr