Zakon o izvršnom postupku (Narodne novine broj 53/91 i 91/92) Članak 21. /sada čl. 28. Ovršnog zakona, Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03/ Zakon o čeku (Narodne novine broj 74/94) Članak 19.

ČEK KAO VJERODOSTOJNA ISPRAVA

 

Ček s protestom i povratnim računom, kad je to potrebno za zasnivanje potraživanja, vjerodostojna je isprava, a umjesto protesta dovoljna je i datirana potvrda obračunskog zavoda kojom se potvrduje da je ček bio podnesen na vrijeme i da nije namiren.

 

"Prema čl. 21. st. 2. Zakona o izvršnom postupku (preuzet iz NN, 53/91 i 91/92 - dalje ZIP), vjerodostojna je isprava i ček s protestom i povratnim računom kad je to potrebno za zasnivanje potraživanja. Međutim, prema odredbi čl. 19. st. 2. Zakona o čeku (preuzetog iz NN, 53/91), podnošenja na isplatu i neisplatu moraju biti utvrđeni jednim od tamo nabrojenih isprava, a prema toč. 3. istog propisa, "ili datiranom potvrdom obračunskog zavoda kojom se utvrđuje da je ček bio podnesen na vrijeme i da nije namiren obračunom" (sada također čl. 19. Zakona o čeku - NN, broj 74/94). Vjerovnik je uz svoj prijedlog priložio obračunski ček s takvom klauzulom Zavoda za platni promet (list 2 spisa), a naknadno je priložio još i račun koji se odnosi na navedeni obračunski ček. Nije stoga bilo osnova da se odbaci vjerovnikov prijedlog."

VTS RH, Pž-3677/94 od 29. studenoga 1994.
VTS RH, Pž-3650/94 od 6. rujna 1994.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr