Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 19.

 

UTJECAJ LIKVIDACIJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA NA OVRŠNI POSTUPAK

 

Postupak likvidacije trgovačkog društva nema pravni značaj na tijek i rezultat ovršnog postupka.

 

Postupak likvidacije ne znači da ovršni postupak treba biti obustavljen, jer likvidatori trgovačkog društva moraju završiti tekuće poslovanje, naplatiti potraživanja društva, unovčiti preostalu imovinu i podmiriti vjerovnike.

 

"U smislu odredaba članka 46. Ovršnog zakona (Narodne novine br. 57/96, 29/99)Z-a protiv rješenja o ovrsi na temelju ovršne isprave može se izjaviti žalba (a ne prigovor) osobito iz razloga koji su ovom odredbom predviđeni. Ovršenik ne pobija pravilnost prvostupanjskog rješenja niti iz jednog razloga predviđenog citiranom odredbom, već prigovorom protiv rješenja o ovrsi predlaže obustavu postupka ovrhe - iz razloga što je nad ovršenikom pokrenut postupak likvidacije.

 

U prvom redu ovaj sud navodi da je iz bilješke, koja se nalazi u spisu, vidljivo da je nad ovršenikom postupak likvidacije obustavljen 30. 06. 2000. godine (list 10). Međutim, čak da postupak likvidacije u konkretnom slučaju nije obustavljen, ni tada ne bi bili ispunjeni uvjeti za obustavu postupka, jer postupak otvaranja likvidacije nema nikakovog utjecaja na tijek ovršnog postupka. Dapače, odredbom članka 117. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/94, 34/99, 121/99 i 52/00) predviđeno je da likvidatori moraju završiti tekuće poslovanje, naplatiti potraživanja društva, unovčiti preostalu imovinu i podmiriti vjerovnike."

VTS RH, Pž-4420/00 od 29. siječnja 2002.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr