Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 19., te čl. 126. i 127.

APSOLUTNA NENADLEŽNOST OVRŠNOG SUDA

 

Za odlučivanje o prijedlogu za ovrhu na pokretninama pljenidbom, pohranom i prodajom motornih vozila, koje pokretnine se nalaze na području druge države (Republike Bosne i Hercegovine) i za provedbu te ovrhe sud u Republici Hrvatskoj je apsolutno nenadležan.

 

"Ovršni postupak je postupak u kojem sudovi provode prisilno ostvarenje tražbina na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava (arg. iz članka 1. stavak 1. Ovršnog zakona (Narodne novine br. 57/96 i 29/99). Po prirodi stvari radnje prisile sud jedne države ne može poduzimati na području suvereniteta druge države.

 

U prijedlogu za ovrhu predlagatelj je predložio da se ovrha provede pljenidbom, pohranom i prodajom pokretnina (motornih vozila) ovršenika koje se u času uredovanja zateknu u vlasništvu ovršenika. Sjedište ovršenika se nalazi u Mostaru, Republika Bosna i Hercegovina, pa se ne vidi na koji bi način sud Republike Hrvatske mogao poduzimati radnje na području suvereniteta druge države.

 

Za odlučivanje u prijedlogu za ovrhu na pokretninama i za provedbu te ovrhe mjesno je nadležan sud na čijem se području, prema naznaci u prijedlogu za ovrhu one nalaze (članak 126. stavak 1. OZ-a). Nadležnost suda u Republici Hrvatskoj ne proizlazi ni iz ove odredbe o mjesnoj nadležnosti iz razloga što ovrhovoditelj nije označio mjesto u kojem se pokretnine nalaze. Da je u prijedlogu označio da se pokretnine ovršenika nalaze na području prvostupanjskog suda ili na području nekog drugog suda u Republici Hrvatskoj, onda bi sukladno članku 27. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92 i 112/)9) u vezi s člankom 19. stavak 1. OZ-a bio nadležan za ovrhu i provođenje ovrhe sud Republike Hrvatske.

 

Ovrhovoditelj može predložiti da sud donese rješenje o ovrsi na pokretninama, ne naznačujući mjesto gdje se one nalaze. U tom slučaju mjesno je nadležan sud na čijem se području nalazi prebivalište, ili, podredno boravište, ovršenika fizičke osobe, odnosno sjedište ovršenika pravne osobe (članak 127. stavak 1. i stavak 2. OZ-a). Ovrhovoditelj je predložio upravo ovakvu tzv. leteću ovrhu, jer u prijedlogu nije označio gdje se nalaze pokretnine ovršenika, niti je označio o kojim se konkretno pokretninama radi. Stoga bi iz odredbe članka 127. stavak 2. OZ-a proizlazilo da je nadležan sud prema sjedištu ovršenika, tj. sud u Mostaru i da dakle nije nadležan bilo koji sud u Republici Hrvatskoj."

VTS RH, Pž-2167/01 od 3. svibnja 2001.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr