Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 19. Zakon o sudovima (Narodne novine broj 3/94, 75/95, 100/96, 115/97, 131/97, 129/00, 67/01, 101/03 i 117/03) Članak 16. toč. 3.a) i čl. 19. toč. 3.

Za određivanje i provođenje ovrhe temeljem javnobilježničkog akta stvarno je nadležan općinski, a ne trgovački sud.

 

"Prema odredbi čl. 19. toč. 2. Zakona o sudovima (Narodne novine br. 3/94, 75/95, 100/96 i 13/97) trgovački sudovi sude u svim sporovima u kojima se kao stranka pojave pravne osobe nad kojima je otvoren postu-­pak likvidacije ili stečaja, bez obzira na svojstvo druge stranke i vrijeme pokretanja spora. To bi se odnosilo i na one sporove, koji su u nadležnosti općinskih sudova. Međutim, odredba čl. 19. toč. 2. Zakona o sudovima u slučaju stečaja odnosi se samo na parnice, a ne i na ovršni postupak i na predmete koji se rješavaju u izvanparničnom postupku. Stoga činjenica da je ovršenik u stečaju nema utjecaja na stvarnu nadležnost suda, budući se radi o ovršnom postupku. Prema odredbi čl. 54. st. 1. Zakona o javnom bilježništvu (Narodne novine br. 78/93 i 29/94), javnobilježnički akt je ovršna isprava ako je u njemu utvrđena obveza na činidbu o kojoj se stranke mogu nagoditi i ako sadrži izjavu obveznika o tome da se na temelju tog akta može nakon dospjelosti obveze neposredno provesti prisilno izvršenje. Prema tome, određivanje i provođenje ovrhe temeljem javnobilježničkog akta spada u nadležnost općinskog suda u smislu odredbe čl. 16. toč. 3a. Zakona o sudovima, stoga je odluka prvostupanjskog suda pravilna da je u konkretnom slučaju stvarno i mjesno nadležan Općinski sud u Zagreb, a ne trgovački sud."

VTS RH, Pž-4366/99 od 16. studenog 1999. godine

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr