Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 16a. st. 5.

 

PROKAZNA IZJAVA I PROKAZNI POPIS IMOVINE

 

Prokaznu izjavu i prokazni popis imovine ovršenik potpisuje pred sudom, te potvrđuje da je dao točne i potpune podatke, te da ništa od svoje imovine nije zatajio.

 

Neosnovano je pozivanje ovršenika da prokaznu izjavu i prokazni popis imovine dade u obliku javnobilježničke isprave, jer to zakonom nije propisano.

 

"U prokaznom popisu imovine ovršenik mora navesti podatke o pravnoj i činjeničnoj osnovi i pravu u odnosu na svaki dio imovine sa dokazima, osobito ispravama kojima se oni mogu potkrijepiti. Ako to bude potrebno sud može zatražiti da se daju drugi podaci na temelju kojih bi se imovina mogla pronaći.

 

Ovršnim zakonom je, međutim, propisano da se izjave potpisuju pred sudom, time da svojim potpisom ovršenik potvrđuje da su podaci koje je dao točni i potpuni i da ništa od svoje imovine nije zatajio (čl. 16a. st. 5. Ovršnog zakona (Narodne novine br. 57/96 i 29/99). Prokazna se izjava daje javno na ročištu pred sudom, koje će se održati i radi rasprave i potvrđivanja prokaznog popisa imovine. Oglas o ročištu na kojem se daje prokazni popis imovine sud objavljuje na oglasnoj ploči suda time da će se na ročištu sastaviti i zapisnik. Ako ovršenik ne dođe na ročište zakazano radi davanja prokazne izjave bez osobito opravdanog razloga ili odbije dati prokaznu izjavu ili prokazni popis imovine, sud će mu izreći novčanu kaznu i zaprijetiti mu novim novčanim kaznama koje će izricati sve dok se ovršenik ne pokori (argument iz čl. 16a. st. 8., st. 9., st. 10. i st. 11. Ovršnog zakona). Ove odredbe na odgovarajući se način primjenjuju na dužnika nad kojim je pokrenut postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka.

 

Zato nije bilo razloga pozvati dužnika da prokazni popis imovine dostavi u pisanom obliku javno ovjerovljen i time dužnika izložiti znatnom financijskom opterećenju, a suprotno naprijed označenim odredbama Ovršnog zakona."

VTS RH, Pž-128/99 od 26. siječnja 1999.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr