Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 16a.

 

PROKAZNA IZJAVA I PROKAZNI POPIS IMOVINE

 

Prokaznu izjavu i prokazni popis imovine ovrhovoditelj može tražiti tek nakon neuspjele ovrhe na pokretnim stvarima ovršenika zato što se kod ovršenika nisu našle pokretne stvari na kojima bi se mogla provesti ovrha.

 

"Uvidom u pobijano rješenje, te u odredbu članka 16a. Ovršnog zakona (Narodne novine br. 57/96, 29/99 i 42/00) kao pravilnim i na zakonu osnovanim ocjenjuje se postupanje prvostupanjskog suda koje je u potpunosti u skladu sa zakonom propisanom odredbom. Ovrhovoditelj je propustio, a za slučaj koji opisuje u svojoj žalbi, prvenstveno primjenu odredbe članka 5. stavak 4. Ovršnog zakona, prema kojoj je mogao radi namirenja iste tražbine predložiti novo sredstvo ili predmet ovrhe, pa je tek temeljem članka 16a. Ovršnog zakona mogao tražiti prokaznu izjavu i prokazni popis imovine, ako se stvari radi čije se predaje ili isporuke ovrha vodi nisu uspjele pronaći kod ovršenika. Ovršenik mora, na prijedlog ovrhovoditelja, dati pred sudom izjavu o tome gdje se one nalaze odnosno da ih nema ili da ne zna gdje se nalaze (prokazna izjava). Prokazna izjava i prokazni popis imovine mogu se tražiti tek nakon neuspjele ovrhe na pokretnim stvarima ovršenika, a nikako nakon donesenog rješenja o ovrsi i temeljem obavijesti Zavoda za platni promet da ovrha na žiro-računu ovršenika nije moguća iz razloga što na njemu nema sredstava ili je isti u blokadi."

VTS RH, Pž-2981/01 od 24. rujna 2002.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr