Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 16. st. 6. i 7.

 

NOVČANA KAZNA I KAZNA ZATVORA

 

Ovršni sudac može izreći kaznu zatvora do trideset dana ovršeniku ako protivno nalogu ili zabrani suda poduzme radnje u cilju skrivanja, ošte­ćenja ili uništenja svoje imovine.

Činjenica što se određene pokretnine nisu mogle pronaći kod ovršeni­ka sama po sebi nije zakonski razlog za izricanje kazne zatvora ovrše­niku.

 

"U rješenju od 16. studenog 1998. godine navedeno je da je riješeno kao u izreci temeljem čl. 16. st. 1. OZ. lz obrazloženja međutim nije vidljivo koje je kazneno djelo iz čl. 16. st. 1. OZ-a ovršenik počinio, osim što se utvrđuje da je iz zapisnika od 19. 3. 1998. godine vidljivo da je sudski ovršitelj provodeći ovrhu samo djelomično postupio po rješenju te nije predao sve automobile kako su određeni rješenjem (sud je očito imao u vidu rješenje o ovrsi).

 

Ovrha radi predaje jedne ili više pokretnih stvari koje se nalaze kod ovrše­nika provodi se tako što sudski ovršitelj oduzima te stvari od ovršenika i predaje ih uz potvrdu ovrhovoditelju (čl. 220. st. 1. Ovršnog zakona, OZ).

 

Ovršeniku se stavlja na teret što "nije dobrovoljno predao sve automobile kako su određeni rješenjem". Da je to ovršenik učinio dobrovoljno, onda ne bi ni bilo provođenja ovrhe.

 

Iz zapisnika od 11. 3. 1998. godine nije vidljivo da je ovršenik protivno nalogu suda ili zabrani suda poduzeo određene radnje s ciljem skrivanja, oštećenja ili uništenja svoje imovine (čl. 16. st. 6. toč. 1. OZ), da je poduzeo čin nasilja ili čine kojima se mogu teško oštetiti ili ugroziti prava, sigurnost i dostojanstvo ovrhovoditelja ili drugih osoba (čl. 16. st. 6. toč. 2. OZ), da je protivno nalogu ili zabrani suda poduzeo radnje koje mogu dovesti do ne­-nadoknadive ili teško nadoknadive štete za ovrhovoditelja (čl. 16. st. 6. toč. 3. OZ) da je poduzeo radnje kojima se sud, sudski ovršitelj ili druge ovlašte-­ne osobe ometaju u provedbi ovršnih radnji (čl. 16. st. 6. toč. 4. OZ) ili da je nastao neki drugi slučaj predviđen zakonom (čl. 16. st. 2. toč. 5. OZ).

 

Iz zapisnika od 19. 3. 1998. godine vidljivo je samo to da se određen broj automobila nije mogao pronaći kod ovršenika. To međutim nije razlog za izricanje kazne. Kako se postupa u toj situaciji propisano je u čl. 221. OZ-a. Ako stvari nisu nađene niti kod dužnika niti kod treće osobe, sud će u istom postupku na prijedlog ovrhovoditelja, procijeniti vrijednost tih stvari i rješenjem naložiti ovršeniku da ovrhovoditelju u određenom roku isplati iznos te vrijednosti (čl. 221. st. 1. OZ)."

VTS RH, Pž-128/99 od 26. siječnja 1999.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr