Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 14. st. 5.

 

TROŠKOVI POSTUPKA

 

U ovršnom postupku i u postupku osiguranja ovrhovoditelj odnosno predlagatelj osiguranja dužan je ovršeniku odnosno protivniku osiguranja naknaditi troškove koje su im neosnovano prouzročili.

 

Predlagatelj osiguranja koji je odustao od prijedloga osiguranja dužan je naknaditi protivniku osiguranja troškove neosnovano prouzročenog postupka, a sud ne može odbiti zahtjev za naknadu troška protivnika osiguranja kao preuranjen, jer ne slijedi da će se postupak osiguranja nastaviti kao parnični postupak.

 

"Rješenjem označenim u izreci ove odluke prvostupanjski je sud odbio prijedlog protivnika osiguranja da mu se naknade troškovi. Naime, rješenjem suda obustavljen je postupak osiguranja i ukinute provedene radnje zbog toga što je predlagatelj osiguranja odustao od prijedloga. Protivnik osiguranja smatra da mu pripadaju troškovi, međutim sud je mišljenja da je njegov zahtjev preuranjen iz razloga što osnovanost ili neosnovanost takve mjere, pa i troškova, mora riješiti sud u parničnom postupku koji slijedi. Stoga se u ovom postupku ne može odrediti trošak.

 

Prvostupanjski sud nije pravilno postupio kad je odbio protivnika osiguranja sa troškom postupka. Iako je postupak osiguranja obustavljen to ne znači da protivnik osiguranja nema pravo na troškove. Naime, člankom 14. st. 5. Ovršnog zakona (Narodne noine br. 57/96, 29/99, 42/00, predlagatelj osiguranja dužan je protivniku osiguranja naknaditi troškove koji su mu neosnovano prouzročeni. Također stavkom 7. istoga članka i istoga Zakona predviđeno je da o troškovima osiguranja sud odlučuje u ovršnom postupku. Iz spisa ne proizlazi da će se ovršni postupak nastaviti kao parnični postupak i da će se u njemu moći odlučiti o troškovima. Prema tome, prvostupanjski je sud trebao o troškovima odlučiti u trenutku kad je obustavljao postupak osiguranja i kad je ukinuo provedene radnje, tj. 05. 02. 2001. Kako to nije učinio i kako protivniku osiguranja nije odredio postupovni trošak, valjalo je rješenje preinačiti i odlučiti kao u izreci."

VTS RH, Pž-3059/02 od 11. lipnja 2002.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr