Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 8. st. 1.

DOSTAVA

 

Pravnoj osobi koja je upisana u sudskom registru dostava ovršnog rješenja obavlja se na adresu navedenu u ovršnom prijedlogu.

 

Ako se dostava na toj adresi ne može obaviti, dostava se obavlja na adresu iz sudskog registra.

 

Ako dostava ne uspije niti na toj adresi, zakonita je dostava obavljena na oglasnoj ploči suda.

 

"Prihvaćajući pak kao istinitu tvrdnju ovršenika da je dostava obavljena isticanjem rješenja na oglasnoj ploči suda na način propisan u čl. 8. Ovršnog zakona (Narodne novine br. 57/96 i 29/99), što je prvostupanjski sud obrazložio, a što zaista proizlazi iz sudskog spisa i što, uostalom, sam ovršenik ne dovodi u pitanje - onda je prijedlog nepravovremen, jer je podnesen nakon proteka roka od 30 dana propisanog u čl. 423. st. 1. toč. 2. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92 i 112/99), kako je to naveo prvostupanjski sud u obrazloženju pobijanog rješenja.

 

Ovršenik ističe da pojam nezakonitog postupanja iz čl. 421. st. 1. toč. 2. ZPP-a obuhvaća nezakonito postupanje bilo kojeg sudionika u postupku, a ne samo suda. Ovršenik međutim nezakonito postupanje vidi upravo u činjenici što je dostava pokušana na adresi njegovog sjedišta u Zagrebu, Jarnovićeva 36, a ne na adresu njegovog stvarnog sjedišta u Vodicama, Augusta Šenoe 1. Dostavu obavlja, međutim, upravo sud, a ne ovrhovoditelj, pa ovršeniku nije moglo biti onemogućeno raspravljanje pred sudom postupanjem ovrhovoditelja.

 

Ovršenik potpuno pogrešno tumači odredbu iz čl. 37. Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novina br. 111/93 i 34/99). Trgovačko društvo može imati samo jedno sjedište i ono se upisuje u sudski registar (čl. 37. st. 2. i 3. ZTD-a). Ovršenik dakle ne može imati dva sjedišta, jedno u Zagrebu, Jarnovićeva 36, koje je upisano u sudski registar, a drugo u Vodicama koje nije upisano u sudski registar.

 

Sjedište trgovačkog društva je mjesto u kojem je uprava društva i odakle se upravlja poslovima društva ili mjesto u kojem društvo obavlja svoju djelatnost, a određeno je izjavom o osnivanju društva ili društvenim ugovorom, odnosno statutom društva (čl. 37. st. 1. ZTD-a).

 

Prema toj odredbi ovršenik je bio dužan u društvenom ugovoru ili u izjavi o osnivanju kao sjedište društva odrediti ili mjesto u kojem je njegova uprava i odakle upravlja poslovima ili pak mjesto u kojem obavlja svoju djelatnost i tako određeno mjesto upisati u sudski registar kao svoje sjedište. Nesporno je da Vodice nisu upisane u sudski registar kao mjesto sjedišta ovršenika, a ovršenik čak i ne tvrdi da je to mjesto odredio kao sjedište u svom društvenom ugovoru ili u izjavi o osnivanju društva.

 

Ono što tvrdi ovršenik znači samo to da je postupio suprotno odredbi iz čl. 37. st. 1. ZTD-a. Direktnih sankcija za postupanje suprotno toj odredbi doduše nema, osim što se po samom zakonu u takvoj situaciji sjedištem smatra mjesto upisano u sudskom registru (čl. 37. st. 4. ZTD-a)."

VTS RH Pž-4772/00 od 7. studenog 2000. godine

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr