Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99,42/00 i 173/03) Članak 5 st. 4. /nakon Novele broj 173/03 - čl. 5. st. 3. OZ-a/

Ako se pravomoćno rješenje o ovrsi na određenom predmetu ili sredstvu ne može provesti, ovrhovoditelj je ovlašten radi namirenje istovjetne tražbine predložiti novo sredstvo ili predmet ovrhe. U tom slučaju sud će nastaviti s ovrhom Inakon Novele broj 173/03 - uz uvjet da je prijedlog podnesen u roku od dva mjeseca od dana kad je saznao da se rješenje o ovrsi ne može provesti.

 

"Ispitujući pobijano rješenje temeljem čl. 365 st. 2 Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 91/92 dalje: ZPP) u svezi čl. 19 Ovršnog zakona (Narodne novine br. 57/96, dalje : OZ), ovaj žalbeni sud nalazi da je pobijano rješenje pravilno i na zakonu osnovano.

Prema odredbi čl. 5 st. 4. Ovršnog zakona, ako se pravomoćno rješenje o ovrsi na određenom predmetu ili sredstvu ne može provesti, ovrhovoditelj može radi namirenja istovjetne tražbine predložiti novo sredstvo ovrhe. U tom slučaju sud će nastaviti s ovrhom. Iz prijedloga ovrhovoditelja od 6. studenoga 1996. godine (list 1-2 spisa) proizlazi da ovrhovoditelj nije mogao namiriti navedeno novčano potraživanje, jer iz dopisa nadležnog Zavoda za platni promet proizlazi da obzirom na zaduženje dužnika na njegovom žiro-računu neće se moći naplatiti tražbina ovrhovoditelja. Stoga je pravilno ovrhovoditelj predložio novo sredstvo odnosno predmet ovrhe, a u smislu članka 5 st. 4. Ovršnog zakona, popisom, procjenom i predajom na čuvanje, te prodajom pokretnih stvari ovršenika i gotovine zatečene u blagajni koja bude pronađena u poslovnim prostorijama ovršenika, a sve u smislu odredaba članka 126. do 146. Ovršnog zakona.

VTS RH, Pž-3327/96 od 14. siječnja 1997.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr