Pravo intelektualnog vlasništva

 • aktivna legitimacija nasljednika autorskih prava - 163
 • autorska moralna prava: neprenosivost i naknada zbog povrede - 137
 • autorska naknada za drugo izdanje autorskog djela - 144
 • autorska prava: povreda iskorištavanjem dijapozitiva - 145
 • autorska prava: pravo autora protiviti se promjeni djela - 147
 • autorski ugovor: pisani oblik - 160
 • autorsko djelo: cjelovitost i zabrana mijenjanja - 142
 • autorsko djelo: granice dopustivosti mijenjanja - 141
 • autorsko djelo: nedjeljivost koautorskog djela - 176
 • autorsko djelo: objava bez nakladničkog ugovora - 146
 • autorsko djelo: objava izvješća o djelu ili sažetka djela - 157
 • autorsko djelo: suština njegova nastanka i sadržaja i povreda uništenjem - 152
 • autorsko djelo: tko odgovara za preradu i izdavanje - 168
 • autorsko moralno i imovinsko pravo: mjerila za naknadu štete - 139
 • autorsko moralno (osobno) pravo: sadržaj - 138
 • autorsko pravo - postojanje prava i utvrđivanje - 170
 • autorstvo fotografija stvorenih u radnom odnosu - 134
 • dizajn (model): mogući krug nositelja prava i ovlaštenika za tužbu - 198
 • djela narodne umjetnosti: slobodno iskorištavanje - 158
 • djela narodne umjetnosti su opće dobro - 159
 • granica dopustivost mijenjanja autorskog djela - 148
 • ideja nije autorsko djelo - 124
 • industrijski dizajn (model): odgovornost za štetu- 202
 • industrijski dizajn: pojam oponašanja i sudska zaštita - 203
 • industrijski dizajn: predmet zaštite - 204
 • isključiva prava nositelja patenta i njihovo trajanje - 183
 • izvođenje autorskog djela - 166
 • koautorsko djelo: povreda nenavođenjem svih koautora - 154
 • licencija: pravni učinak prema trećima - 206
 • montažer filma ne spada u autore filma; stvarna nadležnost suda - 130
 • moralno autorsko pravo: djelovanje erga omnes - 155
 • nakladnički (izdavački) ugovor: pojam i sastojci - 161
 • nakladnički (izdavački) ugovor: presumpcija o sadržaju - 162
 • nakladnički ugovor: pravo autora kad nakladnik ne poštuje rok- 164
 • naknada nematerijalne štete: određivanje visine pomoću tarifa - 177
 • naknada štete: mjerila za određivanje visine odštete - 169
 • naknada štete zbog povrede autorskih prava - 143
 • naknada za javno izvođenje autorskog djela - 166
 • nasljednici imovinski autorskih prava: aktivna legitimacija - 165
 • nedjeljivost autorskog prava na jednome djelu - 127
 • nedopustivost upisa dviju istoimenih tvrtki - 208
 • neovlaštena uporaba tuđe tvrtke - naknada štete - 212
 • nepisani autorski ugovor proizvodi učinke ako je izvršen; načini prijenosa autorskog prava - 129
 • nepošteno tržišno natjecanje: naslanjajuće ponašanje - 217
 • nepošteno tržišno natjecanje: ocrnjivanje natjecatelja - 216
 • nepošteno tržišno natjecanje: pretpostavke - 214
 • nepošteno tržišno natjecanje: prikrivanje nedostataka robe - 213
 • nepošteno tržišno natjecanje: radnje - 215
 • nositelj autorsko-pravnih ovlasti - 136
 • nositelj imovinskog prava na računalnom programu - 135
 • odgovornost za štetu zbog povrede prijavljenog ili zaštićenog izuma - 182
 • odnos organizacije za radiodifuziju i njezina zaposlenika kao autora - 132
 • povreda časti i ugleda - 151
 • povreda prava na cjelovitost autorskog djela - 150
 • povreda žiga: mjerodavna procjena oponašanja žiga - 189
 • povreda žiga oponašanjem: pojam oponašanja - 188
 • prednost zaštite ranije upisane tvrtke - 207
 • prevoditeljevo autorsko pravo: odnos s nakladnikom - 140
 • prijava izuma radi zaštite (patentiranja): učinak prema trećima - 184
 • primjenom matematičkih metoda ne nastaje autorsko djelo - 125
 • privremena mjera: od kada do kada se može odrediti - 175
 • privremena mjera - određivanje bez obavijesti protivnika osiguranja - 167
 • privremene mjere - pretpostavke za određivanje - 174, 181
 • privremene mjere u postupku zaštite autorskog prava - 172
 • privremene mjere: vrste i pretpostavke za njihovo određivanje - 173
 • prvenstvo pri zaštiti tvrtke - 209
 • računalni program (softver): autor je tvorac programa - 156
 • sadržaj autorskog moralnog prava - 149
 • sudska zaštita prava industrijskog vlasništva - 205
 • što jest, a što nije autorsko djelo nastalo u radnom odnosu - 133
 • tvrtka: opseg sudske zaštite - 210
 • tvrtka: utvrđivanje zamjenjivosti dviju tvrtki - 211
 • udžbenik - povreda moralnog autorskog prava - 153
 • umjetnik izvođač: pojam umjetnika izvođača - 178
 • umjetnik izvođač: zaštita od samovlasnog repriziranja njegove izvedbe - 179
 • uporaba tuđe tvrtke kao svojeg žiga nije dopuštena - 128
 • zabrana korištenja naslova tuđeg autorskog djela - 126
 • zaštićeni žig: posljedice utvrđenja ništavosti - 190
 • zaštita autorskog prava: aktivna legitimacija - 171
 • zaštita imena (naziva, "žiga") umjetničke grupe - 180
 • zaštita prijavljenoga izuma i učinak prijave - 185
 • žig: bitni elementi za nedopušteno oponašanje žiga - 201
 • žig: djelovanje prema svima (contra omnes) - 199
 • žig: isti žig za više različitih proizvoda - 191
 • žig: izrazito sličan tuđemu žigu i privremena mjera - pretpostavke za određivanje - 195
 • žig: konkurencija ranije korištenog i kasnije zaštićenog znaka - 192
 • žig: mogući sastojci žiga - 187
 • žig: neovlašteno oponašanje - 200
 • žig: ovlasti nositelja prava i trajanje žiga - 193
 • žig: područje zaštite i način povrede prava - 194
 • žig: pretpostavka za određivanje privremene mjere - 197
 • žig: procjena njegovih osobina - 186
 • žig: vjerojatnost povrede - 196

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr