Zakon o industrijskom vlasništvu (Narodne novine broj 53/91, 19/92, 26/93), članak 131.

 

- Licencija: pravni učinak prema trećima - 206/9 i 56/5

 

- Licencija - ugovor o licenciji ima pravni učinak ako je sastavljen u pisanom obliku i ako je upisan u odgovarajući registar (kumulativno: pisani oblik i upis)

 

- Pravo iz ugovora o licenciji (prijenosu prava iz patenta, modela, uzorka ili žiga) stječe se upisom ugovora u odgovarajući registar, a ugovor o licenciji mora biti sastavljen u pisanom obliku. Ugovor o licenciji koji nije sastavljen u pisanom obliku i koji nije upisan u odgovarajući registar nema pravni učinak prema trećim osobama.

 

"Pravo iz ugovora o licenci stječe se upisom ugovora u odgovara­jući registar, a ugovor koji je sastavljen u pisanom obliku nije upisan u odgovarajući registar, nema pravni učinak prema trećim osobama (članak 131. i članak 135. Zakona o industrijskom vlasništvu (ZIV). Nije prijeporno da je ugovor o davanju licencije sklopljen između pravnog prednika tuženi­ka i firme sa sjedištem u Njemačkoj 13. veljače 1970. godine i prema tekstu ugovora, ugovor završava 10 godina nakon stupanja na snagu s mo­gućnošću produženja roka. Dakle prema sadržaju ugovora vrijeme trajanja licencije je proteklo, a proteklo bi i u slučaju da ovaj rok nije ugovoren, jer prema odredbi članka 51. ZIV-a pravo na patent traje 20 godina.

Pored navedenog tužitelj u tijeku postupka nije pružio dokaz da je ugovor o licenciji upisan u odgovarajući registar i tvrdi da to što nije doprinio dokaz o spisu u odgovarajući registar ne znači da i upis nije izvršen. Ovakav na­vod tužitelja ne može se prihvatiti jer se dokazivanje prava, dokazuje, is­ključivo izvodom iz odgovarajućeg registra, a nepostojanje toga dokaza povlači za sobom pravne posljedice iz članka 131. stavak 3. ZIV-a.

Kako tužitelj nije dokazao da je ispunio bitnu pretpostavku za postojanje prava iz ugovora o licenci, jer nije dokazao da je ugovor upisan u odgova­rajući registar, to je pravilno prvostupanjski sud ocijenio neosnovanim zah­tjev tužitelja."

VTS RH Pž-2645/97 od 16. ožujka 1999.

 

Napomena uz prethodni slučaj: Po članku 130. Zakona o industrijskom vlasništvu podnositelj prijave i nositelj patenta, modela ili uzorka odnosno žiga mogao je pod uvjetima predviđenim ovim zakonom i drugim propisima, svoje pravo sporazumom ili ugovorom prenijeti na drugog, u cijelosti ili djelomično.

Međutim, pravo na kolektivni žig i pravo na upotrebu zaštićene oznake podrijetla proizvoda nisu se mogli prenositi. Po članku 131. istoga zakona, ugovor o prenošenju prava iz članka 130. ovog zakona morao je biti sastavljen u pisanom obliku... Ugovor koji nije bio sastavljen u pisanom obliku i koji nije bio upisan u odgovarajući registar nije imao pravni učinak prema tre­ćim osobama.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr