Zakon o industrijskom vlasništvu (Narodne novine br. 53/91, 19/92 i 26/93), članak 119. st. 1.

 

- Sudska zaštita prava industrijskog vlasništva - 205/9 i 44/4

 

- Tužbu zbog povrede isključivog prava nositelja žiga može osnovano podnijeti onaj tko je podnio prijavu za priznanje prava robnog znaka i nositelj tog prava.

 

"Tužitelj u tijeku postupka nije dokazao da je podnio zahtjev za priznanje robnog žiga, niti je dokazao bitnu činjenicu da je nositelj žiga, te da ima isključivo pravo upotrebljavati žig u gospodarskom prometu za označavanje svojih proizvoda, jer tužitelj nije tvrdio da proizvodi pivo sa oznakom "Favorit svijetlo pivo". Prema odredbi čl. 53. Zakona o industrijskom vlasništvu (NN br. 53/91 i 19/92, dalje: ZIV), nositelj žiga dužan je žig upotrebljavati, a tužitelj ne obavlja takovu proizvodnju više u Buzetu. Pogrešno je pravno stajalište tužitelja da je sud svojom odlukom trebao sankcionirati postojeće stanje i pružiti pravnu zaštitu tužitelju kao nositelju žiga. Kao što je rečeno, tužitelj nije dokazao odgovarajućom ispravom da je nositelj žiga, niti je dokazao da ga upotrebljava u gosopdarskom prometu. Prema odredbi čl. 119. st. 1. ZIV-a, tužbu zbog povrede prava nositelja žiga može podnijeti onaj tko je podnio prijavu za priznanje robnog znaka i nositelj tog prava, a ni jedno niti drugo tužitelj nije dokazao."

VTS RH, Pž-2250/95 od 7. svibnja 1996.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr