Zakon o industrijskom vlasništvu (Narodne novine br. 53/91, 91/92, 26/93), članci 117. i 118.

 

- Industrijski dizajn (model): odgovornost za štetu- 202/9 i 41/4

 

- Osoba koja povrijedi pravo iz zaštićenog modela odgovara za štetu po općim pravilima za naknadu štete. Šteta s naslova izmakle koristi dokazuje se računima o prodaji osobe koja se neovlašteno koristila zaštićenim modelom ili na drugi odgovarajući način.

 

"Prema odredbi čl. 117. Zakona o industrijskom vlasništvu (Narodne novine br. 53/91, 19/92, 26/93 - u daljem tekstu ZIV) osoba koja povrijedi pravo iz zaštićenog modela odgovara za štetu po općim pravilima o naknadi štete. To znači da je tužitelj trebao u tijeku postupka dokazati štetu koju mu je tuženik prouzročio u konkretnom slučaju i to imovinsku štetu (obična šteta i izmakla korist), te nematerijalnu šetu (nanošenje fizičkog ili psihičkog bola ili straha i sl.) Po nalaženju ovog suda tužitelj je u tijeku postupka dostavljenim računima o prodaji tuženikovog mjerača dokazao nastanak štete, koju je sud pravilno odmjerio koristeći se primjenom odredbe čl. 223. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 91/92) s obzirom da bi se konkretna visina nastale štete tužitelju mogla utvrditi samo s nesrazmjernim teškoćama.

Provedenim dokaznim postupkom utvrđeni su osnova i visina štete, jer je tuženik oponašanjem tužiteljevog modela spriječio povećanje tužiteljeve imovine (izmakla korist) tako što je prodavao mjerače volumena tekućine sadržanog u bocama raznih oblika, pa je time spriječio povećanje tužiteljeve imovine, a koju bi tužitelj ostvario proizvodnjom i prodajom takvih mjerača. Nije prihvatljiva tvrdnja tuženika da je tužitelj zaštitio oblikovanu kutiju predmetnog modela, jer iz same prijave proizlazi da je predmetom zaštite model koji se odnosi na mjerač sa profiliranim lamelama, koje su baždareno označene i omogućuju očitovanje volumenske tekućine sadržaja tekućine u bocama raznih oblika.

Rješenje Državnog zavoda za patente M-92000214 djeluje erga omnes, jer samo tužitelj nositelj modela ima isključivo pravo korištenja u proizvodnji zaštićenog modela, stavljanja u promet, prava raspolaganja modelom kao i pravo naknade kada druga osoba upotrebljava u proizvodnji njegov zaštićeni model. Prema odredbi čl. 117. st. 1. ZIV-a osoba koja povrijedi pravo iz zaštićenog modela odgovara za štetu po općim pravilima o naknadi štete, a prema odredbi čl. 118. st. 1. i 2. ZIV-a povredom se smatra i njegovo oponašanje.

VTS RH Pž-2904/96 od 8. srpnja 1997.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr